YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tac dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thõa mãn tính chất trên?

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  nC7H8 = 13,8 : 92 = 0,15 mol

  Phản ứng: C7H8 + xAgNO3 + xNH3 → C7H8-xAgx + xNH4NO3

  nC7H8 = 0,15 mol ⇒ nC7H8-xAgx = 0,15 mol

  ⇒ (92 + 107x). 0,15 = 45,9 ⇒ x = 2.

  Vậy X phải có 2 liên kết ba ở đầu mạch:

  CH≡C – CH2 – CH2 – CH2 - C≡CH

  CH≡C – CH(CH3) – CH2 - C≡CH

  CH≡C – CH(C2H5) – C≡CH

  CH≡C – C(CH3)(CH3) - C≡CH.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101488

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON