• Câu hỏi:

  Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội thuộc điều mấy: 

  • A. Điều 2. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
  • B. Điều 34  Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
  • C. Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
  • D. Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC