ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của ông bà là?

  • A. Dạy cháu điều hay lẽ phải.
  • B. Chăm sóc các cháu.
  • C. Dạy các cháu cách ứng xử, giao tiếp với người ngoài.
  • D. Cả A, B, C.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của ông bà là:

  + Dạy cháu điều hay lẽ phải.

  + Chăm sóc các cháu.

  + Dạy các cháu cách ứng xử, giao tiếp với người ngoài.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 136231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1