RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cách khâu đột mau và khâu mũi thường:

  • A. Xuống kim mặt phải, lên kim mặt trái
  • B. Lên kim mặt trái, xuống kim mặt phải
    
  • C. Lên xuống kim bất kỳ mặt nào
  • D. Lên kim mặt phải, xuống kim mặt phải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA