• Câu hỏi:

  Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự :  

  • A. Chu trình crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.    
  • B. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep.    
  • C. Đường phân → Chu trình crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.    
  • D. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep → Đường phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC