ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết Số bị chia là 128, Thương là 32. Vậy Số chia bằng ? 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  128 (Số bị chia) : 4( Số chia) = 32( Thương)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9938

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON