YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bao hoạt dịch có ở loại khớp nào dưới đây? 

  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Khớp bất động
  • C. Khớp bán động 
  • D. Khớp động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bao hoạt dịch chứa dịch khớp giúp khớp động bôi trơn để hoạt động.

  ⇒ Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124717

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON