YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Con người có bao nhiêu đôi xương sườn cụt không gắn với xương ức qua phần sụn? 

  • A. 4 đôi
  • B. 3 đôi
  • C. 1 đôi 
  • D. 2 đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con người có 2 đôi xương sườn cụt không gắn với xương ức qua phần sụn.

  ⇒ Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON