ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Con người có bao nhiêu đôi xương sườn cụt không gắn với xương ức qua phần sụn? 

  • A. 4 đôi
  • B. 3 đôi
  • C. 1 đôi 
  • D. 2 đôi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con người có 2 đôi xương sườn cụt không gắn với xương ức qua phần sụn.

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 124721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1