YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bằng hiểu biết của mình về vấn đề cơ bản của triết học, anh (chị) hãy cho biết:

  a. Thế nào là chủ nghĩa duy vật? Thế nào là chủ nghĩa duy tâm?

  b. Trong các luận điểm sau, luận điểm nào đứng trên lập trường triết học duy vật, luận điếm nào đứng trên lập trường triết học duy tâm? Giải thích vì sao?

  “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn,

  Phần nhiều do giáo dục mà nên” - (Nửa đêm, Hồ Chí Minh)

  “Ngẫm hay muôn sự tại trời,

  Trời kia đã bắt làm người có thân.

  Bắt phong trần phải phong trần,

  Cho thanh cao mới được phần thanh cao” - (Truyện Kiều, Nguyễn Du).

  Lời giải tham khảo:

  Chủ nghĩa duy vật là quan điểm triết học cho rằng thế giới được tạo bởi vật chất, rằng ý thức cũng chỉ là một dạng đặc biệt cùa vật chất mà thôi.

  Chủ nghĩa duy tâm là quan điểm triết học cho rằng thế giới này được tạo bởi yếu tố thức, tinh thần.

  Luận điểm 1 phản ánh thế giới quan triết học duy vật vì đã phủ nhận bản lĩnh con người không phải là cái có sẵn, mà do hoàn cảnh, điều kiện sống quyết định.

  Luận điểm d phản ánh tư tưởng duy lâm triết học vì cho rằng số phận con người sinh ra đã do ý chí của một lực lượng siêu nhiên (trời) định sẵn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>