YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy nêu và phân tích các tính chất của chân lý.

  Lời giải tham khảo:

  Sinh viên nêu được khái niệm chân lý và phân tích các tính chất của chân lý:

  • Khái niệm chân lý
  • Các tính chất của chân lý
   • Tính khách quan của chân lý: Những nội dung phản ánh của chân lý độc lập với ý thức của con người, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan cua con người và loài người.
   •  Tính tuyệt đối: Những tri thức mà chân lý phản ánh hoàn toàn phù hợp và đầy đủ so với hiện thực.
   • Tính tương đối: Những tri thức mà chân lý phản ánh phù hợp nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ so với hiện thực khách quan.
   • Tính cụ thể: Mỗi tri thức đúng đắn bao giờ cũng có một nội dung cụ thể xác định gắn liền với một không gian, thời gian xác định.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA