AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy phân tích ý nghĩa phương pháp luận cua mối quan hệ biện chúng giữa vật chất và ý thức.

  Lời giải tham khảo:

  Sinh viên phân tích đê làm rõ các ý sau:

  Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng, trong đó vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức có thể tác động trở lạ vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Vì vậy:

  • Trong thực tiễn cũng như trong nhận thức phải luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan và hành động theo quy luật khách quan. Chống lại tư tưởng nóng vội, chủ quan, duy ý chí, bất chấp và xem thường hiện thực khách quan.
  • Phát huy tính năng động chủ quan của nhân tố con người. Đấu tranh chống lại chủ nghĩa kinh nghiệm, bảo thu, trì trệ, thụ động...
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA