AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung triết học của các luận điểm sau đây:

  a. “Một cây làm chẳng nên non,

  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” - (Tục ngữ Việt Nam).

  b. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng - (Tục ngữ Việt Nam).

  c. “Ngoài miệng thì nói Nam mô,

  Trong lòng thì chứa ba bồ dao găm” - (Ca dao Việt Nam).

  d. “Ngẫm hay muôn sự tại trời,

  Trời kia đà bắt làm người có thân,

  Bắt phong trần phải phong trần,

  Cho thanh cao mới được phần thanh cao” - (Truyện Kiều, Nguyễn Du).

  Lời giải tham khảo:

  Luận điểm a phản ánh mối quan hệ lượng - chất;

  Luận điếm b phản ánh mối quan hệ nguyên nhân - kết quả;

  Luận điếm c phản ánh mối quan hệ bản chất - hiện tượng;

  Luận điếm d phản ánh tư tưởng duy tâm triết học.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>