AMBIENT
 • Anh/chị có đồng ý với quan điểm: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, mà một dân tộc yếu thì không làm chủ được chính mình”? Vì sao (1,0 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Học sinh bày tỏ rõ quan điểm cá nhân: đồng tình/không đồng tình; nêu lí do hợp lí, thuyết phục. 
  • Câu trả lời phải chặt chẽ, có sức thuyết phục, thể hiện nhận thức tích cực của người học. 
  • Lưu ý: Cho điểm 0 đối với những trường hợp trả lời, không rõ ý, không hợp lí, không có sức thuyết phục.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>