• Câu hỏi:

  An nhận được học bổng với số tiền 5 triệu đồng. An muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ của tiền tệ thì An cần làm theo cách nào dưới đây?

  • A. An mua vàng cất đi.
  • B. An bỏ số tiền đó vào lợn đất.
  • C. An gửi số tiền đó vào ngân hàng.
  • D. An đưa số tiền đó cho mẹ giữ hộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC