• Câu hỏi:

  ______ is the longest river in the world.

  • A. The Red River
  • B. The Mekong River
  • C. The Amazon River
  • D. The Nile River

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC