Tính độ dài cần phải kéo dây khi kéo một vật

Tính độ dài cần phải kéo dây khi kéo một vật

bởi .......XxX Gamers ngày 05/02/2018

cần phải sử dụng palăng như thế nào ? để kéo một vật có khối lượng 320kg lên cao h chỉ cần một lực có độ lớn là 200N Tính độ dài cần phải kéo dây khi đó.

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan