Hỏi đáp Toán Học Lớp 8

 • Nếu n là số nguyên lớn hơn 1, thì có tồn tại các số nguyên x, y, z sao cho \frac{4}{n}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} hay không ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hình học lớp 8

  bởi Đinh Đức THọ ngày 09/10/2017

  cho hình thang cân ABCD . Đáy nhỏ AB bằng cạnh bên BC và đường chéo AC vuông góc cạnh bên AD .

  a , Tính các góc của hình thang cân .

  b , Chứng minh rằng trong hình thang đó đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính nhanh

  bởi Tuấn Huy ngày 27/09/2017

  Các bạn giúp mình bài này với nhé 

  Tính nhanh

  a. \(77^2+23^2+77.46\)

  b. \(105^2-5^2\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Các bạn giúp mình bài này với nhé!

  Cho hình chữ nhật ABCD, gọi I, K lần lượt là tring điểm của AD và BC. Chứng minh rằng AICK là hình bình hành

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hế lô các cậu! Các cậu giúp mình 3 câu cuối này nhé, làm nhiều bài nên hơi đuối

  Tks các cậu nhiều

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hi! Các bạn cho mình hỏi bài này giải thế nào ạ? Có nhất thiết phải vẽ hình k?
  Cho hình thang ABCD (AB // CD)  \(\angle A - \angle D = {20^0}\,;\angle B = 2\angle C\)

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho đa thức :2x2 -5x+3 viết đơn thức trên dưới dạng đơn thức của biến y=x+1

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài tập về nhà của mình, các bạn giúp mình vs nhé! Mình cảm ơn nhiều :P

  Đề : Cho hình thang ABCD có đáy AB và CD. Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh rằng E, K, F thẳng hàng

   

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thực hiện phép tính

  bởi Bình Nguyen ngày 19/09/2017

  Đố các bạn làm hết mấy bài này :v

  a.\(\frac{{4x - 1}}{{2x + y}} - \frac{{7x - 1}}{{2x + y}}\)

  b.\(\frac{{2x + 3}}{{5x - y}} - \frac{{x + y}}{{5x - y}}\)

  c.\(\frac{{x + 2y}}{{{x^2} - 1}} - \frac{2}{{x - 1}}\)

  d.\(\frac{{x + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x - 3}}{{{x^2} + x + 1}}\)

  e.\(\frac{5}{{x + 2y}} - \frac{{x + 6}}{{2x + y}}\)

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài này làm sao vậy m.n, ai biết làm thì chỉ em vs ạ :D

  Tính 

  \((4x^3y^3z^3+10x^2y^2z^2+6xyz):2xy \)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Công các phân thức

  bởi Bin Nguyễn ngày 16/09/2017

  Hi! Các ban ơi giúp mình bài này với nhé

  Cộng các phân thức đại số 

  a) \(\,\,\frac{{{x^3}}}{{x + 1}} + \frac{{{x^2}}}{{x - 1}} + \frac{1}{{x + 1}} + \frac{1}{{1 - x}}\)

  b)\(\frac{{\,\,{x^2}{y^2}}}{{{a^2}{b^2}}} + \frac{{\left( {{x^2} - {a^2}} \right)\left( {{y^2} - {a^2}} \right)}}{{{a^2}({a^2} - {b^2})}} + \frac{{\left( {{x^2} - {b^2}} \right)\left( {{y^2} - {b^2}} \right)}}{{{b^2}\left( {{b^2} - {a^2}} \right)}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có bạn nào biết làm dạng này thì chỉ mình với nhé, mình cảm ơn nhiều :P

  Tìm đa thức A và B thỏa đẳng thức sau:

  \(\frac{{A(x + 3)}}{{x - 2}} = \frac{{B(x + 5)}}{{{x^2} - 4}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy