ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 5 Sự cân bằng lực - Quán tính

Bài tập trắc nghiệm Sự cân bằng lực - Quán tính về Sự cân bằng lực - Quán tính - Vật lý 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương
  • B.  Hai lực cùng phương, ngược chiều
  • C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều
  • D. Hai lực cùng cường độ, cùng phương nằm trên cùng một đường thẳng, ngược chiều.
  • A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần
  • B. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại
  • C. Vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nừa.
  • D. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi
   
   
  • A. Đột ngột giảm vận tốc. 
  • B.  Đột ngột tăng vận tốc
  • C. Đột ngột rẽ sang phải
  • D. Đột ngột rẽ sang trái. 
  • A. Do quán tính
  • B. Do người có khối lượng lớn.
  • C. Do các lực tác dụng lên người cân bằng nhau.
  • D. Một lý do khác
  • A. m>3kg
  • B. m=30kg
  • C. m=3kg
  • D. m<3kg
 • Câu 6:

  Cặp lực nào trong hình là cặp lực cân bằng ? 

  • A. Trong hình a
  • B. Trong hình a và b
  • C. Trong hình c và d
  • D. Trong hình d
 • Câu 7:

  Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muốn dừng lại một cách an toàn nên hãm phanh (thắng) bánh nào ? 

  • A. Bánh trước        
  • B. Bánh sau
  • C. Đồng thời cả hai bánh               
  • D.  Bánh trước hoặc bánh sau đều được
 • Câu 8:

  Một ôtô khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. Biết lực cản lên ôtô bằng 0,25 lần trọng lượng của xe. Kể các lực tác dụng lên ôtô

  • A. Trọng lực, lực phát động, lực kéo và lực đỡ của mặt đường
  • B. Trọng lực, lực phát động, lực cản và lực đỡ của mặt đường
  • C. Trọng lực, lực phát động, lực kéo  
  • D. Trọng lực, lực phát động, lực hút
 • Câu 9:

  Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục đá trượt đi. Trong trường hợp nào, cục đá sẽ trượt về bên trái ?

  • A. Khi vận tốc của tàu tăng
  • B. Khi tàu đến đoạn đường rẽ về bên phải
  • C. Khi vận tốc của tàu giảm
  • D. Khi tàu chuyến động thẳng đều
 • Câu 10:

  Chọn nhận xét đúng về tỉ số giữa lực kéo và lực cản \(\left( {\frac{{{F_k}}}{{{F_c}}}} \right)\)

  • A. Nhỏ hơn 1 trong giai đoạn AO 
  • B. Lớn hơn 1 trong giai đoạn AB
  • C. Lớn hơn 1 trong giai đoạn BC
  • D. Bằng 1 trong giai đoạn AB
 • Câu 11:

  Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V dưới tác dụng của hai lực cân bằng \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) theo chiều của lực \(\overrightarrow {{F_2}} \). Nếu tăng cường độ của lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) thì vật sẽ chuyển động với vận tốc: 

  • A. luôn tăng dần
  • B. luôn giảm dần
  • C. tăng dần đến giá trị cực đại, rồi giảm dần
  • D. giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần
 • Câu 12:

  Nếu vật chịu tác dụng của các lực không cân bằng, thì các lực này không thể làm vật. 

  • A. đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên
  • B. đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại
  • C. đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều
  • D.  bị biến dạng
 • Câu 13:

  Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường thì đột ngột phanh, hành khách ưên xe bị xô vê phía trước là do 

  • A. lực ma sát. 
  • B. trọng lực.  
  • C. quán tính. 
  • D. lực đàn hồi
 

 

YOMEDIA
1=>1