ADMICRO

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế Vi mô có đáp án

Tải về

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Câu hỏi Trắc nghiệm có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 
YOMEDIA

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VI MÔ CÓ ĐÁP ÁN

1: Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?
○ Để biết cách thức người ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hóa.
○ Để biết cách đánh đổi số lượng hàng hóa lấy chất lượng cuộc sống.
○ Để biết mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểu biết toàn diện thực tế.
○ Để tránh nhầm lẫn trong phân tích các chính sách công cộng.
● Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học.

2: Kinh tế học có thể định nghĩa là:
○ Nghiên cứu những hoạt động gắn liền với tiền và những giao dịch trao đổi giữa mọi người.
○ Nghiên cứu sự phân bổ của các tài nguyên khan hiếm cho việc sản xuất và phân phối các hàng hóa dịch vụ.
○ Nghiên cứu của cải.
○ Nghiên cứu con người trong cuộc sống kinh doanh thường ngày, kiếm tiền và hưởng thụ.
● Tất cả các lý do trên.

3: Lý thuyết trong kinh tế:
○ Hữu ích vì nó kết hợp được tất cả những sự phức tạp của thực tế.
● Hữu ích ngay cả khi nó đơn giản hóa thực tế.
○ Không có giá trị vì nó là trừu tượng trong khi đó thực tế kinh tế lại là cụ thể.
○ “Đúng trong lý thuyết nhưng không đúng trong thực tế”.
○ Tất cả đều sai.

4: Kinh tế học có thể định nghĩa là:
○ Cách làm tăng tiền lương của gia đình
○ Cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán.
○ Giải thích các số liệu khan hiếm
● Cách sử dụng các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hóa dịch vụ và phân bổ các hàng hóa dịch vụ này cho các cá nhân trong xã hội.
○ Tại sao tài nguyên lại khan hiếm như thế.

5: Lý thuyết trong kinh tế học:
● Có một số đơn giản hóa hoặc bóp méo thực tế.
○ Có mối quan hệ với thực tế mà không được chứng minh.
○ Không thể vì không thể thực hiện được thí nghiệm.
○ Nếu là lý thuyết tốt thì không có sự đơn giản hóa thực tế.
○ Có sự bóp méo quá nhiều nên không có giá trị.

6: Nghiên cứu kinh tế học trùng với một số chủ đề trong:
○ Nhân chủng học.
○ Tâm lý học
○ Xã hội học
○ Khoa học chính trị
● Tất cả các khoa học trên.

7: Chủ đề cơ bản nhất mà kinh tế học vi mô phải giải quyết là:
○ Thị trường
○ Tiền
○ Tìm kiếm lợi nhuận
○ Cơ chế giá
● Sự khan hiếm

8: Tài nguyên khan hiếm nên:
○ Phải trả lời các câu hỏi
● Phải thực hiện sự lựa chọn
○ Tất cả mọi người, trừ người giàu, đều phải thực hiện sự lựa chọn.
○ Chính phủ phải phân bổ tài nguyên
○ Một số cá nhân phải nghèo

9: Trong nền kinh tế thị trường hàng hóa được tiêu dùng bởi:
○ Những người xứng đáng
○ Những người làm việc chăm chỉ nhất
○ Những người có quan hệ chính trị tốt
● Những người sẵn sàng và có khả năng thanh toán
○ Những người sản xuất ra chúng

10: Thị trường nào sau đây không phải là một trong ba thị trường chính?
○ Thị trường hàng hóa
○ Thị trường lao động
○ Thị trường vốn
● Thị trường chung Châu Âu
○ Tất cả đều đúng


11: Nghiên cứu chi tiết các hãng, hộ gia đình, các cá nhân và thị trường ở đó họ giao dịch với nhau gọi là:
○ Kinh tế học vĩ mô
● Kinh tế học vi mô
○ Kinh tế học chuẩn tắc
○ Kinh tế học thực chứng
○ Kinh tế học tổng thể

12: Nghiên cứu hành vi của cả nền kinh tế, đặc biệt là các yếu tố như thất nghiệp và lạm phát gọi là:
● Kinh tế học vĩ mô
○ Kinh tế học vi mô
○ Kinh tế học chuẩn tắc
○ Kinh tế học thực chứng
○ Kinh tế học thị trường

13: Một lý thuyết hay một mô hình kinh tế là:
○ Phương trình toán học
○ Sự dự đoán về tương lại của một nền kinh tế
○ Cải cách kinh tế được khuyến nghị trong chính sách của chính phủ nhấn mạnh đến các quy luật kinh tế
● Tập hợp các giả định và các kết luận rút ra từ các giả định này.
○ Một cộng đồng kinh tế nhỏ được thành lập để kiểm nghiệm tính hiệu quả của một chương trình của chính phủ

14: Ví dụ nào sau đây thuộc kinh tế học chuẩn tắc?
○ Thâm hụt ngân sách lớn trong những năm 1980 đã gây ra thâm hụt cán cân thương mại.
○ Trong các thời kỳ suy thoái, sản lượng giảm và thất nghiệp tăng
○ Lãi suất thấp sẽ kích thích đầu tư.
● Phải giảm lãi suất để kích thích đầu tư
○ Chính sách tiền tệ mở rộng sẽ làm giảm lãi suất

15: Ví dụ nào sau đây thuộc kinh tế học thực chứng?
○ Thuế là quá cao
○ Tiết kiệm là quá thấp
● Lãi suất thấp sẽ kích thích đầu tư.
○ Phải giảm lãi suất để kích thích đầu tư
○ Ở các nước tư bản có quá nhiều sự bất bình đẳng kinh tế

16: Phải thực hiện sự lựa chọn vì:
● Tài nguyên khan hiếm
○ Con người là động vật biết thực hiện sự lựa chọn
○ Những điều tiết của chính phủ đòi hỏi phải thực hiện sự lựa chọn
○ Các biến có kinh tế có tương quan với nhau
○ Không có sự lựa chọn sẽ không có kinh tế học

17: “Sự khan hiếm” trong kinh tế học đề cập chủ yếu đến:
○ Thời kỳ có nạn đói
○ Độc quyền hóa việc cung ứng hàng hóa
○ Độc quyền hóa các tài nguyên dùng để cung ứng hàng hóa
○ Độc quyền hóa các kênh phân phối hàng hóa
● Không có câu nào đúng

18: Trong kinh tế học “phân phối” đề cập đến:
○ Bán lẻ, bán buôn và vận chuyển
○ Câu hỏi cái gì
○ Câu hỏi như thế nào
● Câu hỏi cho ai
○ Không câu nào đúng

19: Xuất phát từ một điểm trên đường giới hạn khả năng sản xuất có nghĩa là:
○ Không thể sản xuất nhiều hơn số lượng vũ khí
○ Không thể sản xuất nhiều hơn số lượng sữa
● Chỉ có thể sản xuất nhiều vũ khí hơn bằng việc giảm bớt sữa
○ Dân số đang cân bằng
○ Nếu xã hội có năng suất sản xuất sữa cao hơn thì có thể có nhiều sữa hơn chứ không nhiều vũ khí hơn.

20: Đường giới hạn khả năng sản xuất lõm so với gốc tọa độ vì:
○ Các yếu tố sản xuất khan hiếm có thể chuyển từ ngành này sang ngành khác
● Quy luật hiệu suất giảm dần
○ Nguyên lý phân công lao động
○ Vấn đề Malthus
○ Không câu nào đúng

21: Giá thị trường:
○ Đo sự khan hiếm
○ Truyền tải thông tin
○ Tạo động cơ.
● Tất cả đều đúng
○ a và b

22: Đường cầu cá nhân về một hàng hóa hoặc dịch vụ
● Cho biết số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà một cá nhân sẽ mua ở mỗi mức giá
○ Cho biết giá cân bằng thị trường
○ Biểu thị hàng hóa hoặc dịch vụ nào sẽ được thay thế theo nguyên lý thay thế
○ Tất cả đều đúng
○ a và c

23: Ý tưởng là có các hàng hóa hoặc dịch vụ khác có thể có chức năng là các phương án thay thế cho một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể gọi là:
○ Luật cầu
● Nguyên lý thay thế
○ Đường cầu thị trường
○ Nguyên lý khan hiếm
○ Không câu nào đúng

24: Nếu biết các đường cầu cá nhân của mỗi người tiêu dùng thì có thể tìm ra đường cầu thị trường bằng cách:
○ Tính lượng cầu trung bình ở mỗi mức giá
○ Cộng tất cả các mức giá lại
● Cộng lượng mua ở mức giá của các cá nhân lại
○ Tính mức giá trung bình
○ Không câu nào đúng

25: Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc trên một đường cầu cá nhân vì:
● Các cá nhân thay thế các hàng hóa và dịch vụ khác
○ Một số cá nhân rời bỏ thị trường
○ Một số cá nhân gia nhập thị trường
○ Lượng cung tăng
○ a và b

26: Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc theo đường cầu thị trường vì:
○ Các cá nhân thay thế các hàng hóa và dịch vụ khác
○ Một số cá nhân rời bỏ thị trường
○ Một số cá nhân gia nhập thị trường
○ Lượng cung tăng
● a và b

27: Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung cá nhân vì:
● Giá cao hơn tạo động cơ cho các hãng bán nhiều hơn
○ Nguyên lý thay thể dẫn đến các hãng thay thế các hàng hóa và dịch vụ khác
○ Đường cung thị trường là tổng của tất cả số lượng do cá nhân các hãng sản xuất ra ở mỗi mức giá
○ b và c
○ Không câu nào đúng

28: Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung thị trường vì:
○ Ở giá cao hơn nhiều hãng sẵn sàng gia nhập thị trường để sản xuất hàng hóa hơn
○ Mỗi hãng ở trong thị trường sẵn sàng sản xuất nhiều hơn
○ Đường cung thị trường là tổng của tất cả số lượng do cá nhân các hãng sản xuất ra ở mỗi mức giá
○ Ở giá cao hơn nhiều hãng thay thế các hàng hóa và dịch vụ khác hơn.
● a và b

29: Việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC làm tăng giá dầu vì:
○ Quy luật hiệu suất giảm dần
○ Quy luật đường cầu co dãn
● Đường cầu dốc xuống
○ Tất cả các lý do trên
○ Không lý do nào trong các lý do trên.

30: Tăng giá sẽ dẫn đến lượng cầu giảm vì:
○ Người cung sẽ cung số lượng nhỏ hơn
○ Một số cá nhân không mua hàng hóa này nữa
○ Một số cá nhân mua hàng hóa này ít đi
○ a và b
● b và c

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Kinh tế Vi mô có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)