ADMICRO

Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 trường THCS Thị Trấn

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 trường THCS Thị Trấn, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

 

Trường THCS Thị Trấn

Họ và tên .........................................................

Lớp: 8B.......

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Đại số 8; Tuần:11; PPCT: 21

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: ......./10/2018

Đề 1

Điểm

 

 

 

Lời phê của giáo viên

 

A/ TRẮC NGHIỆM: (4điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất và điền đáp án vào bảng dưới:

Câu 1. Thực hiện phép nhân x(x-2)=

            A. \({x^2} + 2{\rm{x}}\)                  B. \({x^2} - 2{\rm{x}}\).                           C. \({x^2} - 2\)                         D. 2+2x .

Câu 2. Đẳng thức \({x^5}:\left( { - {x^3}} \right) = \)

            A.  2x.                         B. x2.                                              C. -x2.                               D.  x5 .

     Câu 3. Hằng đẳng thức \({\left( {A - B} \right)^2}\) 

            A. \({A^2} + 2{\rm{A}}B + {B^2}\)      B. \({A^2} - 2{\rm{A}}B + {B^2}\)             C. \({A^2} + {B^2}\).                       D.  \({A^2} - {B^2}\) .

     Câu 4. Hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\)

            A.  \({\left( {A + B} \right)^3}\)               B.  \({A^2} - {B^2}\)                        C.  \({A^2} + {B^2}\)  .                     D.  \({\left( {A - B} \right)^3}\  .

     Câu 5.  Giá trị của biểu thức \({x^2} + 4{\rm{x}} + 4\) tại x=-3 là

            A. 2.                            B. 0 .                                   C. 1.                                  D. - 1.

     Câu 6.Tìm x biết: \({x^2}{\rm{ - 6x}} + 9\)

            A. x = 0 .                    B. x = 3.                             C.  x = 6.                          D. x = 9.

     Câu 7.Tìm x biết: \({x^2} - 16 = 0\)

            A. x = 0.                     B. x = ±2.                           C.  x = ±4.                        D. x = ±16.

Câu 8.  Đẳng thức : \({\left( {A - B} \right)^2} = {\left( {B - A} \right)^2}\)

            A.  Đúng.                    B.  Sai .

B/ TỰ LUẬN: (6điểm)

      Bài 1:(1 điểm) Thực hiện phép tính:

                              a/  (10y+1)(3x-6y)                           b/ .\({\left( {x - 3y} \right)^2}\)

      Bài 2:(2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

                              a/ \(25{y^2} + 15y\)                                     b/ \(6{\rm{x}}\left( {x - y} \right) + 3{\rm{x}}y - 3{y^2}\)

      Bài 3:(2 điểm) 

                              a/ Tính nhanh: \({118^2} - 118.36 + {18^2}\)

                              b/Tìm số a để  đa thức \(2{{\rm{x}}^3} - 4{{\rm{x}}^2} + 6{\rm{x}} + a\) chia hết cho đa thức x+2.

     Bài 4: ( 1 điểm )

            Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp thì chia hết cho 8

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8 trường THCS Thị Trấn. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)