YOMEDIA

Giáo trình Nguyên lý kế toán - ThS. Bùi Nữ Thanh Hà

Tải về

Hoc247.net giới thiệu đến các bạn cuốn Giáo trình Nguyên lý kế toán có kết cấu nội dung gồm 7chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Giới thiệu về kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh, phương pháp tổng hợp - cân đối và báo cáo kế toán chủ yếu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

YOMEDIA

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

Chủ biên: ThS. Bùi Nữ Thanh Hà

Nhà xuất bản: ĐH Đà Nẵng

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương 1: Giới thiệu về kế toán

Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán

Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán

Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh

Chương 5: Sổ kế toán

Chương 6: Phương pháp tổng hợp - cân đối và báo cáo kế toán chủ yếu

Chương 7: Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

Để xem chi tiết các bạn có thể xem online hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

YOMEDIA