YOMEDIA

Giáo trình Nguyên lý kế toán - NXB Khoa học và kỹ thuật

Tải về

Hoc247.net giới thiệu đến các bạn cuốn Giáo trình Nguyên lý kế toán có kết cấu nội dung gồm 9 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: sổ  kế toán, kỹ thuật ghi sổ và  hình thức kế toán, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, tổ  chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở, tính giá đối tượng kế toán, tổng hợp và cân đối kế toán,...Mời các bạn cùng tham khảo!

YOMEDIA

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

Chủ biên: TS. Đoàn Quang Thiệu 

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán

Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê

Chương 3: Tính giá đối tượng kế toán

Chương 4: Tổng hợp và cân đối kế toán

Chương 5: Tài khoản và ghi sổ kép

Chương 6: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Chương 7: Các phương pháp kiểm tra số  liệu kế toán

Chương 8: Sổ  kế toán, kỹ thuật ghi sổ và  hình thức kế toán

Chương 9: Tổ  chức bộ máy kế toán ở đơn vị kinh tế cơ sở 


Để xem chi tiết các bạn có thể xem online hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

YOMEDIA