Ebook Nguyên lý kế toán - PGS.TS. Võ Văn Nhị

Tải về

Hoc247.net giới thiệu đến các bạn cuốn Ebook Nguyên lý kế toán có kết cấu nội dung gồm 8 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và 1 số nội dung kế toán cơ bản trong DN. Mời các bạn cùng tham khảo!

EBOOK NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

Chủ biên: PGS.TS. Võ Văn Nhị

Nhà xuất bản: Thống kê

NỘI DUNG EBOOK

Chương 1: Bản chất đối tượng và các phương pháp của kế toán

Chương 2: Tổng hợp cân đối kế toán

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

Chương 5: Chứng từ kế toán-kiểm kê

Chương 6: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp

Chương 7: Sổ kế toán - Kỹ thuật ghi sổ sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán

Chương 8: Tổ chức kế toán và kiểm tra kế toán

Để xem chi tiết các bạn có thể xem online hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!