ON
YOMEDIA

Đề thi và đáp án kiểm tra HK2 môn Vật lý 8 năm 2019 trường THCS Phùng Chí Kiên

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi và đáp án kiểm tra HK2 môn Vật lý 8 năm 2019 trường THCS Phùng Chí Kiên dưới đây tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

PHÒNG GD & ĐT TP. NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THCS PHÙNG CHÍ KIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC:  2018 – 2019

Môn: Vật lý - Lớp: 8

Thời gian: 45 phút

Đề bài:

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Trong các đơn vị sau đây thì đơn vị nào là đơn vị của công?

A. Jun (J)                   B. Niu tơn (N)                      

C. Oat (W)                  D. Paxcan (Pa)

Câu 2. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

A. Nhiệt độ của vật.                                              B. Trọng lượng của vật.

C. Khối lượng của vật.                                          D. Cả khối lượng và trọng lượng của vật.

Câu 3:  Vật nào sau đây có động năng?

  A. Tảng đá nằm ở trên cao.                                   B. Lò xo bị nén.

  C. Cánh cung đang giương.                                  D. Mũi tên đang bay.

Câu 4:  Sự truyền nhiệt ở chất rắn là:

 A. Đối lưu.                                              B. Dẫn nhiệt.

 C. Bức xạ nhiệt.                                      D. Cả đối lưu và bức xạ nhiệt

Câu 5: Một cần trục thực hiện một công 2000J để nâng một vật nặng lên cao trong thời gian 2 giây. Công suất của cần trục sinh ra là:

   A. 2000W                B. 4000W                    C. 1000W                    D. 0,15kW 

Câu 6: Cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến kém là:

    A. Đồng, nước, thủy tinh, không khí.                    B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí

   C. Đồng, thủy tinh, không khí, nước.                    D. Thủy tinh, đồng, nước, không khí.

        II. TỰ LUÂN (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm):  Đối lưu là gì ? Bức xạ nhiệt là gì ? Nhiệt từ Mặt trời truyền xuống Trái đất bằng hình thức nào? Đối với chất rắn nhiệt truyền bằng hình thức nào?

Câu 8 (2,5 điểm):  Cần cẩu A nâng được một vật có khối lượng 1100kg lên cao 6m trong thời gian 1 phút. Cần cẩu B nâng được một vật có khối lượng  800kg lên cao 5m trong thời gian 0,5 phút.

     a) Tính công nâng vật lên của mỗi cần cẩu?

b) So sánh công suất của hai cần cẩu?

Câu 9 (2,5 điểm):  Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2kg ở nhiệt độ 1000C vào cốc nước ở  200C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu nhôm và nước đều bằng 270C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và của nhôm là 880J/kg.K. Coi như chỉ có quả cầu và nước trao đổi nhiệt. Hãy tính:

  1. Nhiệt lượng do quả cầu nhôm tỏa ra.
  2. Khối lượng nước trong cốc.

 

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Vật lý 8

Năm học 2018-2019

I. Phần trắc nghiệm: ( 3điểm). Chọn đúng đáp án mỗi câu được 0,5 điểm

Câu hỏi

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

A

D

D

C

A

B

II. Phần tự luận: ( 7điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 7

(2 đ)

- Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.

- Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

- Nhiệt từ Mặt trời truyền xuống Trái đất bằng hình thức bức xạ nhiệt.

- Đối với chất rắn nhiệt truyền bằng hình thức dẫn nhiệt.

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

Câu 8

(2,5 đ)

 

Tóm tắt đề:

0,25đ

a) Công nâng vật lên của cần cẩu A là :

 A1 =F1. s1 = P1. h1 = ( 10m1) . h1 = ( 10. 1100) . 6 = 66000 (J)

Công nâng vật lên của cần cẩu B là :

 A2 =F2. s2 = P2. h2 = ( 10m2) . h2 = ( 10. 800) . 5 = 40000 (J)

b) Công suất nâng vật của cần cẩu A là:

 P1= \(\frac{{{A_1}}}{{{t_1}}} = \frac{{66000}}{{60}}\)=1100W

Công suất nâng vật của cần cẩu A là:

P2 = \(\frac{{{A_2}}}{{{t_2}}} = \frac{{40000}}{{30}}\) =1333,3W

Vậy cần cẩu B có công suất có công suất lớn cần cẩu A.

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

 

0,25đ

 

 

Câu 9

(2,5đ)

Tóm tắt đề:

0,25đ

a)  Nhiệt lượng  do quả cầu nhôm tỏa ra để giảm  nhiệt độ từ 1000C xuống 27 0C là:

 Q1 = m1 . c1 .( t1 - t0) = 0,2. 880. (100 – 27) =12848 J                         

b)Khi hệ cân bằng nhiệt  thì nhiệt lượng của quả cầu nhôm tỏa ra bằng nhiệt lượng của nước thu vào nên:

Theo PTCB nhiệt: QTỏa = QThu  nên  Q1 = Q2 =12848 (J)

Mà nhiệt lượng của nước thu vào là:

 Q2 = m2 . c2 .( t0 ─ t2) ↔ 12848 =m2 .4200.7

                               → m2= 0,44 kg

 

0,5đ

 

0,75đ

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề thi và đáp án kiểm tra HK2 môn Vật lý 8 năm 2019 trường THCS Phùng Chí Kiên. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi  sắp tới.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1