YOMEDIA

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học 8 năm 2019 - 2020 Trường TH-THCS Hùng Vương

Tải về

Kỳ thi KSCL đầu năm học đang đến gần để đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh HOC247 xin giới thiệu Đề kiểm tra định kì môn Hóa học 8 năm 2019 - 2020. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp từ nguồn tư liệu của trường TH-THCS Hùng Vương sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo!

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IA H’DRAI

TRƯỜNG TH-THCS HÙNG VƯƠNG

      

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Hóa học  -  Khối: 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề).

Ngày kiểm tra: 23/09/2019

 

Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1.  Trong hạt nhân nguyên tử, thì gồm những loại hạt nào

A. Proton, electron                                                  B. Proton, notron.

C. Electron.                                                              D. Electron, proton, notron.

Câu 2. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

A. Nước cất.                                                            B. Nước suối.

C. Nước khoáng.                                                     D. Nước đá từ nhà máy.

Câu 3. Dãy chất sau đây đều là hợp chất ?  

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3                                                  B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.                                      D. Cl2, Cu, Fe, Al

Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc .                             B. Vàng, magie, nhôm, clo.           

C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi.                                     D. Sắt, chì, kẽm , thiếc.      

Câu 5. Một oxit có công thức là Fe2Ox có PTK là 160 đvC. Hóa trị của Fe trong oxit là:

A. I                                   B. II                                                C. III                             D. IV

Câu 6. Năm phân tử hiđro viết là:

A. 5H                                B. 5H2                                            C. H2                               D. 5h2

II. Tự luận 

Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể trong các câu sau đây?                                      

a. Than chì là chất dùng làm lõi bút chì.

b. Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…

Câu 2: Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất sau:

a. Canxi oxit, biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O                      

b. Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O. 

Câu 3:

a. Xác định hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất sau: FeCl2? Biết Cl có hóa trị I

b. Lập công thức hóa học của các hợp chất sau: Cu (II) và O ; Al ( III) và SO4 (II).

Câu 4: Trong phân tử một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi. Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố R. Biết hơp chất này nặng hơn phân tử hidro 71 lần.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 1

1B 2A 3B 4D 5C 6B

 

----(Để xem đáp án phần tự luận của đề số 1 vui lòng xemm tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Đề 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1.  Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

A. Sắt, chì, kẽm , thiếc.                                       B. Vàng, magie, nhôm, clo.    

C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi.                                D. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc .  

Câu 2. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

A. Nước khoáng.                                               B. Nước suối.

C. Nước cất.                                                      D. Nước đá từ nhà máy.

Câu 3. Dãy chất sau đây đều là hợp chất ?  

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3                                           B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.                                D. Cl2, Cu, Fe, Al

Câu 4. Một oxit có công thức là Fe2Ox có PTK là 160 đvC. Hóa trị của Fe trong oxit là:

A. I                                   B. II                                                C. III                             D. IV    

Câu 5. Trong hạt nhân nguyên tử, thì gồm những loại hạt nào

A. Proton, electron                                              B. Proton, notron.

C. Electron.                                                         D. Electron, proton, notron.

Câu 6.  Năm phân tử hiđro viết là:

A. 5H                                B. 5 h2                                            C. H2                               D. 5H2

II. Tự luận 

Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể trong các câu sau đây?                                      

a. Than chì là chất dùng làm lõi bút chì.

b. Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm, cao su…

Câu 2: Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất sau:

a. Canxi oxit, biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O                      

b. Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O. 

Câu 3:

a. Xác định hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất sau: FeCl2? Biết Cl có hóa trị I

b. Lập công thức hóa học của các hợp chất sau: Cu (II) và O ; Al ( III) và SO4 (II).

Câu 4: Trong phân tử một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi. Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố R. Biết hơp chất này nặng hơn phân tử hidro 71 lần.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2

1A 2C 3B 4C 5B 6D

 

----(Để xem đáp án phần tự luận của đề số 2 vui lòng xemm tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

...

Trên đây là trích đoạn nội dung Đề kiểm tra định kì môn Hóa học 8 năm 2019 - 2020 Trường TH-THCS Hùng Vương, để xem nội dung chi tiết các đề còn lại vui lòng xem online hoặc đăng nhập vào hệ thống hoc247.net để tải về máy!

Chúc các em học tập thật tốt!

 

YOMEDIA