YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử 8 - Trường THCS

Tải về

Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch Sử 8 - Trường THCS. Giúp các em tham khảo và rèn luyện đánh giá kiến thức của mình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em trong quá trình học tập. 

Trường THCS                                                                     ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1

                                                                                               Môn: Lịch sử - Lớp 8

                                                                                              Thời gian 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):

       Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu phương án đúng:

Câu 1: Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới?

A. Cách mạng tư sản Bắc Mĩ .                        B. Cách mạng tư sản Pháp.

 C. Cách mạng  tư sản Anh                                        D. Cách mạng tư sản Hà Lan

Câu 2: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở đâu?

  1. Anh                                                                       C. Pháp
  2. Đức                                                                        D. Mĩ

Câu 3: Trong các cuộc cach mạng tư sản thế kỉ XVII- XVIII ,cuộc cách mạng tư sản nào triệt để nhất :

                   A: Cách mạng tư sản Bắc Mĩ .

                   B: Cách mạng tư sản Pháp.

                   C: Cách mạng  tư sản Anh.

Câu 4: Khu vực  Đông Nam Á ngày nay có bao nhiêu nước :

                  A: 9  nước .          B: 10 nước .                      C: 11 nước .         

Câu 5: Điền tên các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào bảng dưới đây về vị trí sản xuất công nghiệp ở 2 thời điểm: 1870, 1913.

Năm

Thứ nhất

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

1870

 

 

 

 

1913

 

 

 

 

II. Tự Luận (7 điểm):

Câu 1: (3 điểm) :Chứng minh cách mạng tư sản  Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất?

Câu 2: (1 điểm): Vì sao lại gọi nước Anh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là chủ nghĩa đế quốc thực dân thực dân?

Câu 3: (3 điểm): Hiểu biết của em về cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

I. Trắc nghiệm khách quan:

 Câu 1 đến câu 4 mỗi câu trả lời đúng cho 0,5đ.

Câu

1  

2

3

4

Điểm

D

A

B

C

[--xem online hoặc tải về máy--]

Trên đây là một phần Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 - Trường THCS​. Để xem đầy đủ nội dung đề và đáp án các em hãy xem online hoặ tải về máy để thuận lợi cho việc tham khảo và ôn tập của mình. Chúc các em học tốt.

 

YOMEDIA