AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 8 - Phòng GD và ĐT Vĩnh Tường

Tải về

Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 8 - Phòng GD và ĐT Vĩnh Tường. Giúp các em tham khảo và rèn luyện đánh giá kiến thức của mình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em trong quá trình học tập. 

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

 

KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau.

Câu 1. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là:

A. “Chủ nghĩa đế quốc quân chủ chuyên chế”.

B. “Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”.

C. “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”.

D. “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

Câu 2. Phát minh khoa học nào là của Giêm Oát?

A. Máy kéo sợi.                      B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

C. Máy dệt.                              D. Máy hơi nước.

Câu 3. Người đề ra Học thuyết Tam dân là:

A. Tôn Trung Sơn.             B. Khang Hữu Vi.

C. Lương Khải Siêu.              D. Viên Thế Khải.

Câu 4. Ông Lê-nin là người nước nào?

A. Anh                        B. Pháp

C. Đức                       D. Nga

II. Tự luận (8,0 điểm).

Câu 5. 4,0 điểm

Trình bày bối cảnh, nội dung và kết quả cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản?

Câu 6. 4,0 điểm

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có kết cục như thế nào? Em có suy nghĩ gì từ những hậu quả của cuộc chiến này?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

D

A

D

[--xem online hoặc tải về máy--]

Trên đây là một phần Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 - Phòng GD và ĐT Vĩnh Tường. Để xem đầy đủ nội dung đề và đáp án các em hãy xem online hoặ tải về máy để thuận lợi cho việc tham khảo và ôn tập của mình. Chúc các em học tốt. 

 

AMBIENT
?>