ON
YOMEDIA

Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 8 năm 2020 Trường THCS Long Biên

Tải về
VIDEO

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Hoc247 đã tổng hợp Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 8 năm 2020 Trường THCS Long Biên sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

TỔ XÃ HỘI

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 8

Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phong trào Ngũ tứ mở đầu cho cao trào cách mạng chống các thế lực nào?

A. Đế quốc và phong kiến

B. Tư sản và phong kiến

C. Đế quốc và tư sản

D. Tất cả các thế lực trên

Câu 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) mang tính chất

A. một cuộc nội chiến

B. một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa

C. một cuộc chiến tranh cách mạng

D. một cuộc chiến tranh giải phóng

Câu 3: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong những năm 1918-1939 tiêu biểu nhất ở những nước nào

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia                                                                              

B. Trung Quốc, Trung Đông, Ma-lai-xi-a

C. Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam

D. Ấn Độ, Pa-ki-xtan, Mông Cổ

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc với việc:

A. kí kết thương lượng giữa Chính phủ Đức và chính phủ Mĩ

B. kí kết hòa ước thỏa hiệp trong việc phân chia quyền lợi giữa các nước đế quốc

C. phe Đức-Áo Hung kí kết hiệp định đầu hàng không điều kiện

D. nước Nga Xô viết ra đời

Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là:

A. hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

B. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không giải quyết được

C. sản xuất chạy theo lợi nhuận, không tương xứng với việc cải thiện đời sống cho nhân dân, cung vượt quá cầu

D. tác động của cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản châu Âu

Câu 6: Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) thể hiện ở lĩnh vực nào?

A. Về vấn đề tranh chấp quyền lực

B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa

C. Về vấn đề thuộc địa và thị trường

D. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật

Câu 7: Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?

A. Nước Đức

B. Nước Mĩ

C. Nước Anh

D. Nước Nhật

Câu 8: Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập đoàn Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đình chỉ nội chiến vào năm 1937?

A. Cuộc nội chiến đã gây ra nhiều tổn thất cho dân tộc và đất nước

B. Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược của các nước đế quốc

C. Trung Quốc phải đối phó với mặt trận ở phía Bắc trước sự nổi loạn của thế lực phản động

D. Trung Quốc đứng trước âm mưu thôn tính toàn bộ đất nước của Nhật Bản

Câu 9: Nét nổi bật trong phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc những năm 1927-1937 là gì ?

A. Cùng nhau kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược

B. Tiến hành cuộc nội chiến cách mạng nhằm lật đổ nền thống trị phản động của tập đoàn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch

C. Tiến tới thống nhất thành một đảng

D. Chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc

Câu 10: Các nước thực hiện phát xít hóa bộ máy nhà nước, chuẩn bị phát động chiến tranh phân chia lại thế giới để vượt qua cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là:

A. Đức, I-ta-li-a, Nhật

B. Đức, Pháp, Nhật

C. Anh, Đức, Nhật

D. Đức, Nga, Nhật

Câu 11: Năm 1918, ở Nhật Bản phong trào đấu tranh đánh chiếm các kho gạo của quần chúng nhân dân được gọi là:

A. phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói

B. phong trào phá kho thóc chia cho dân cày nghèo

C. cuộc bạo động giá cả

D. cuộc bạo động lúa gạo

Câu 12: Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), khối Liên minh  giữa một số nước đế quốc được thành lập gồm:

A. Đức, I-ta-li-a, Nhật

B. Anh, Pháp, Nga

C. Anh, Pháp, Mĩ

D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

ĐỀ SỐ 2:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), khối Liên minh  giữa một số nước đế quốc được thành lập gồm:

A. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a

B. Đức, I-ta-li-a, Nhật

C. Anh, Pháp, Nga

D. Anh, Pháp, Mĩ

Câu 2: Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ diễn ra ở Trung Quốc ngay từ những ngày đầu là:

A. Tư sản, trí thức tiểu tư sản, nông dân

B. Học sinh yêu nước ở Bắc Kinh

C. Công nhân, nông dân, trí thức yêu nước

D. Tất cả các tầng lớp nhân dân

Câu 3: Lãnh tụ của phong trào dân tộc dân chủ ở Ấn Độ trong những năm 1919-1939 là ai ?

A. Gan-đi

B. A-cơ-ba

C. Ti-lắc

D. Nê-ru

Câu 4: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 12/ 1924

B. Tháng 12 /1923

C. Tháng 12/1922

D. Tháng 12/1921

Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) mang tính chất

A. một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa

B. một cuộc chiến tranh giải phóng

C. một cuộc chiến tranh cách mạng

D. một cuộc nội chiến

Câu 6: Các nước thực hiện phát xít hóa bộ máy nhà nước, chuẩn bị phát động chiến tranh phân chia lại thế giới để vượt qua cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là:

A. Đức, Pháp, Nhật

B. Anh, Đức, Nhật

C. Đức, I-ta-li-a, Nhật

D. Đức, Nga, Nhật

Câu 7: Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) thể hiện ở lĩnh vực nào?

A. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật

B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa

C. Về vấn đề tranh chấp quyền lực

D. Về vấn đề thuộc địa và thị trường

Câu 8: Nguyên cớ làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong chính sách cai trị thuộc địa

B. Anh- Đức tranh chấp nhau quyết liệt về quyền lợi Trung Quốc

C. Anh-Pháp-Nga kí các hiệp ước riêng rẽ nhằm liên kết với nhau chống lại Đức

D. Thái tử Áo-Hung bị ám sát ở Xéc-bia

Câu 9: Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập đoàn Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đình chỉ nội chiến vào năm 1937?

A. Trung Quốc phải đối phó với mặt trận ở phía Bắc trước sự nổi loạn của thế lực phản động

B. Trung Quốc đứng trước âm mưu thôn tính toàn bộ đất nước của Nhật Bản

C. Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược của các nước đế quốc

D. Cuộc nội chiến đã gây ra nhiều tổn thất cho dân tộc và đất nước

Câu 10: Nguyên nhân dẫn đến cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là:

A. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không giải quyết được

B. tác động của cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản châu Âu

C. hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

D. sản xuất chạy theo lợi nhuận, không tương xứng với việc cải thiện đời sống cho nhân dân, cung vượt quá cầu

Câu 11: Nét nổi bật trong phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc những năm 1927-1937 là gì ?

A. Chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc

B. Tiến hành cuộc nội chiến cách mạng nhằm lật đổ nền thống trị phản động của tập đoàn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch

C. Cùng nhau kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược

D. Tiến tới thống nhất thành một đảng

Câu 12: Năm 1918, ở Nhật Bản phong trào đấu tranh đánh chiếm các kho gạo của quần chúng nhân dân được gọi là:

A. cuộc bạo động giá cả

B. phong trào phá kho thóc chia cho dân cày nghèo

C. phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói

D. cuộc bạo động lúa gạo

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 8 năm 2020 Trường THCS Long Biên. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

 

 

YOMEDIA
1=>1