YOMEDIA

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 8 năm 2019-2020 các trường Hà Nội

Tải về

Dưới đây là Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 8 năm 2019-2020 các trường Hà Nội được Hoc247 sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm giữa học kì 1 môn Toán 8 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Năm học 2019 – 2020

Môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

 1. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm)

Bài 1 Chọn câu trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Với giá trị nào của a thì biểu thức  viết được dưới dạng bình phương của 1 tổng

 1. a=1                             B. a = 9                                   C. a = 16                    D. a = 25

Câu 2: Phân tích đa thức \(4{x^2} - 9{y^2} + 4x - 6y\) thành nhân tử ta được

 1. (2x – 3y)(2x + 3y - 2)                                              C. (2x + 3y)(2x – 3y – 2)
 2. (2x – 3y)(2x + 3y +2)                                              D. (2x + 3y)(2x – 3y + 2)

Câu 3: Cho hình thang ABCD (AB//CD), các tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau tại điểm E trên cạnh CD. Ta có:

 1. AB=CD+BC              B. AB=DC+AD         C. DC=AD+BC         D. DC=AB-BC         

Bài 2 Các khẳng định sau đúng hay sai?

 1. Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O khi điểm O cách đều 2 đầu đoạn thẳng nối 2 điểm đó
 2. Tứ giác có 2 cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
 3. Đơn thức A thỏa mãn \(\left( { - 4{x^2}{y^5}} \right).A = \frac{1}{2}{x^6}{y^{17}}\) là \( - \frac{1}{8}{x^4}{y^{12}}\)
 4. TỰ LUẬN (8,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm) Cho biểu thức \(A = {\left( {x - 2} \right)^3} - {x^2}\left( {x - 4} \right) + 8,B = \left( {{x^2} - 6x + 9} \right):\left( {x - 3} \right) - x(x + 7) - 9\)

 1. Thu gọn biểu thức A và B với \(x \ne 3\)  
 2. Tính giá trị của biểu thức A tại giá trị x = -1
 3. Biết C = A+B. Chứng minh C luôn âm với mọi giá trị của x

Bài 2 (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

\(\begin{array}{l}
a){x^2}\left( {x - y} \right) + 2x - 2y\\
b)\left( {5x - 2y} \right)\left( {5x + 2y} \right) + 4y - 1\\
c){x^2}\left( {xy + 1} \right) + 2y - x - 3xy
\end{array}\)

Bài 3 (1,5 điểm) Tìm x biết

\(\begin{array}{l}
a)x\left( {2x - 3} \right) - 2\left( {3 - 2x} \right) = 0\\
b){\left( {x + \frac{1}{2}} \right)^2} - \left( {x + \frac{1}{2}} \right)\left( {x + 6} \right) = 8\\
c){\left( {{x^2} + 2x} \right)^2} - 2{x^2} - 4x = 3
\end{array}\)

 

UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN 8

Năm học 2019 – 2020

Thời gian làm bài 90 phút

 

 

Bài 1 (2,0 điểm)  Thực hiện phép tính

a) \(3{x^2}\left( {2{x^2} - 5x - 4} \right)\)                b)  \({\left( {x + 1} \right)^2} + \left( {x - 2} \right)\left( {x + 3} \right) - 4x\)

Bài 2 (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

\(\begin{array}{l}
a)7{x^2} + 14xy\\
b)3\left( {x + 4} \right) - {x^2} - 4x\\
c){x^2} - 2xy + {y^2} - {z^2}\\
d){x^2} - 2x - 15
\end{array}\)

Bài 3 (2,0 điểm) Tìm x biết

\(\begin{array}{l}
a)7{x^2} + 2x = 0\\
b)x\left( {x + 4} \right) - {x^2} - 6x = 10\\
c)x\left( {x - 1} \right) + 2x - 2 = 0\\
d){\left( {3x - 1} \right)^2} - {\left( {x + 5} \right)^2} = 0
\end{array}\)

 

 

TRƯỜNG THCS & THPT

 LƯƠNG THẾ VINH

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI

Năm học 2019 – 2020

MÔN TOÁN 8

Thời gian làm bài 90 phút

 

 

Bài 1 (2,0 điểm)  Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)     \(2{x^3} - 8x\)           

b) \(x\left( {x - y} \right) + {x^2} - {y^2}\)                         

c)  \(25{\left( {x + 5} \right)^2} - 9{\left( {x + 7} \right)^2}\)

Bài 2 (2,0 điểm) Tìm x biết

a)  \({x^2} - 4x + 3 = 0\)         

b)  \({\left( {3x - 5} \right)^2} - {\left( {x + 1} \right)^2} = 0\)   

c)  \(16\left( {2 - 3x} \right) + {x^2}\left( {3x - 1} \right) = 0\)

Bài 3 (2,0 điểm)        

 1. Chứng tỏ biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào x:  
  \(A = \left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right) + \left( {x - 4} \right)\left( {x + 4} \right) - \left( {2x - 1} \right)x\)
 2. Cho x – y = 3. Tính giá trị biểu thức \(B = {x^2} - 2xy + {y^2} + 5x - 5y + 10\)

Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Từ H kẻ HM vuông góc với AB (M thuộc AB), kẻ HN vuông góc với AC (N thuộc AC)

 1. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật
 2. Gọi I là trung điểm HC, K là điểm đối xứng với A qua I. Chứng minh AC // HK
 3. Chứng minh tứ giác MNCK là hình thanh cân
 4. MN cắt AH tại O, CO cắt AK tại D. Chứng minh: AK = 3AD

 

TRƯỜNG THCS & THPT

 LƯƠNG THẾ VINH

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI

Năm học 2019 – 2020

MÔN TOÁN 8

Thời gian làm bài 90 phút

 

 

Bài 1 (2,0 điểm)  Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)     \(2{x^3} - 8x\)           

b) \(x\left( {x - y} \right) + {x^2} - {y^2}\)                         

c)  \(25{\left( {x + 5} \right)^2} - 9{\left( {x + 7} \right)^2}\)

Bài 2 (2,0 điểm) Tìm x biết

a)  \({x^2} - 4x + 3 = 0\)         

b)  \({\left( {3x - 5} \right)^2} - {\left( {x + 1} \right)^2} = 0\)   

c)  \(16\left( {2 - 3x} \right) + {x^2}\left( {3x - 1} \right) = 0\)

Bài 3 (2,0 điểm)        

 1. Chứng tỏ biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào x:  
  \(A = \left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right) + \left( {x - 4} \right)\left( {x + 4} \right) - \left( {2x - 1} \right)x\)
 2. Cho x – y = 3. Tính giá trị biểu thức \(B = {x^2} - 2xy + {y^2} + 5x - 5y + 10\)

Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Từ H kẻ HM vuông góc với AB (M thuộc AB), kẻ HN vuông góc với AC (N thuộc AC)

 1. Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật
 2. Gọi I là trung điểm HC, K là điểm đối xứng với A qua I. Chứng minh AC // HK
 3. Chứng minh tứ giác MNCK là hình thanh cân
 4. MN cắt AH tại O, CO cắt AK tại D. Chứng minh: AK = 3AD

 

 

TRƯỜNG LIÊN CẤP TH & THCS

 NGÔI SAO HÀ NỘI

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I

Năm học 2019 – 2020

MÔN TOÁN 8

Thời gian làm bài 90 phút

 

 

Bài 1 (2,0 điểm)  Rút gọn các biểu thức

 1. \({\left( {x + 2} \right)^2} - \left( {x + 3} \right)\left( {x - 3} \right) + 10\)                     
 2.   \(\left( {x + 5} \right)\left( {{x^2} - 5x + 25} \right) - x{\left( {x - 4} \right)^2} + 16x\)           
 3. \({\left( {x - 2y} \right)^3} - \left( {x + 2y} \right)\left( {{x^2} - 2xy + 4{y^2}} \right) + 6{x^2}y\)   

Bài 2 (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

 1. \(8{x^2}y - 8xy + 2x\)       
 2.  \({x^2} - 6x - {y^2} + 9\)
 3.   \(\left( {{x^2} + 2x} \right)\left( {{x^2} + 4x + 3} \right) - 24\)

Bài 3 (2,0 điểm) Tìm x biết  

 1. \({\left( {x + 3} \right)^2} - \left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) = 4x + 17\)
 2. \(\left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 9} \right) - x\left( {{x^2} - 4} \right) = 1\)
 3. \(3{x^2} + 7x = 10\)                 

Bài 4 (3,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho  \(BM = DN = \frac{1}{3}BD\)

 1. Chứng minh rằng: \(\Delta AMB = \Delta CND\) 
 2. AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành
 3. AM cắt BC tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O

{-- Để xem chi tiết Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 8 năm 2019-2020 các trường Hà Nội các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là tríc một phần nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 8 năm 2019-2020 các trường Hà Nội. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

AMBIENT
?>