YOMEDIA

Bộ 3 đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Trần Phú

Tải về
 
UREKA

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ và chuẩn bị kì thi HK1 môn Toán 8 sắp tới. Hoc247 xin giới thiệu đến các em Bộ đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Trần Phú để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi này.

ADSENSE

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 8

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

ĐỀ SỐ 1

BÀI 1 (2đ) Thực hiện phép tính:

a) (a – 3)2 + (a + 2)(a – 2) – 2a2                        

b) \(\frac{{x - 2}}{{x - 1}} + \frac{{x - 3}}{{x + 1}} - \frac{{2{x^2} - 4}}{{{x^2} - 1}}\)

BÀI 2 (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 – 4x – y2 + 4                                              

b) 3x2 – 7x + 2

BÀI 3 (2đ) Tìm x, biết rằng:

a) (x + 1)3 – 3x(x – 4) + 15(1 – x) = 17            

b) (2x – 1)2 = (x + 2)2

BÀI 4 (0,5đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = y(4 – 3y). Dấu “ =” xảy ra khi nào?

BÀI 5 (3,5đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là trung điểm của DC. Từ E vẽ đường thẳng vuông góc với DC và cắt AB tại F.

a) Chứng minh: tứ giác ADEF là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: tứ giác AECF là hình bình hành.

c) Vẽ EH ^ FC tại H. Gọi Q, K lần lượt là trung điểm của FB và HC.

Chứng minh: QK ^ EK.

d) Biết DC = 14 (cm), AD = 5 (cm). Tính diện tích hình chữ nhật ADEF.

...........

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

a) (x + 4).(x – 3) – x.(x + 1)

b) (2x3 + 9x2 + 5x - 6):(2x + 3)          

c) \(\frac{{x + 1}}{{x + 2}} + \frac{1}{{x - 2}} - \frac{{x - 6}}{{4 - {x^2}}}\)   ( với x ≠ ± 2 )

Bài 2: (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 (x+3) + y2 (x+3)

b) a2 – b2 – 10a +25

Bài 3: (1,5đ)

a) Tìm x:  x3 – 25x = 0                            

b) Chứng minh: 2x2 – 3x + 4 > 0 với mọi x. 

Bài 4: (3,5đ) Cho ∆ABC cân tại A, lấy M,N lần lượt là trung điểm của AB, AC.

a) Cho BC = 14cm. Tính MN ?

b) Lấy H là trung điểm của BC. Chứng minh: AMHN là hình thoi.

c) K đối xứng với H qua M. Chứng minh: AHBK là hình chữ nhật .

d) Lấy D đối xứng với H qua AB. Chứng minh: ABDK là hình thang cân.

...........

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3

Bài 1: (3 điểm) Tính

a. (2x + 3)(2x - 5) - 4x2

b. (2x3 – 6x + x2 – 3 ) : (x2 – 3)                                              

c. \(\frac{3}{{3x + 3}} + \frac{{10}}{{5 - 5x}} + \frac{{5x - 1}}{{{x^2} - 1}}\)

Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử      

a. 5x(x + 1) - 15y(x + 1)

b. (4x + 9y)2 - 4x2

Bài 3: (2 điểm) Tìm x, biết

a. 9x2 - 72x = 0

b. (16 - 4x)(x + 3) - (x + 1)(4 - 4x) = 0

Bài 4: (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 10cm; AD = 6cm; kẻ AH BD; M, N, I lần lượt là trung điểm của AH, DH, BC:

a. Tính diện tích ∆ABD. 

b. Chứng minh: MN // AD.

c. Chứng minh: Tứ giác BINM là hình bình hành. 

...............

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bộ 3 đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Trần Phú. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt !

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF