YOMEDIA

Bộ 3 đề thi HK1 môn GDCD 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Khai Quang

Tải về
 
ZUNIA12

Xin gửi đến các em học sinh lớp 8 tài liệu Bộ 3 đề thi HK1 môn GDCD 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Khai Quang được Học247 sưu tầm và chọn lọc dưới đây, tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập môn GDCD, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

ADSENSE

TRƯỜNG THCS KHAI QUANG

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN GDCD 8

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng cho các câu sau. (Từ câu 1 đến câu 4) Mỗi câu đúng 0.25 điểm.

Câu 1. Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?

A. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.

B. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.

C. Chỉ làm những việc mình thích.

D. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.

Câu 2. Hành vi nào sau đây không thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?

A. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

B. Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng Việt Nam.

C. Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào việt Nam.

D. Thích tìm hiểu nghệ thuật dân tộc của các nước khác.

Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác?

A. Làm theo sở thích của mình không cần biết đến mọi người xung quanh.

B. Nói chuyện riêng, làm việc riêng và đùa nghịch trong giờ học.

C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.

D. Mở đài to khi đã quá khuya.

Câu 4. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn.

B. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.

C. Có tình bạn trong sáng, lành mạnh gữa hai người khác giới.

D. Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp

Câu 5. (1.0 điểm) Điền vào dấu ba chấm cụm từ thích hợp.

Tôn trọng lẽ phải là.............và bảo vệ .................Biết điều chỉnh...................của mình theo hướng tích cực, không ..........................sai trái.

II. Tự luận (7.0 điểm)

Câu 1. (3.0 điểm) Thế nào là tôn trọng người khác? Cho ví dụ?

Câu 2. (2.0 điểm) Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh? Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh là gì? Cho ví dụ?

Câu 3. (3.0 điểm) Thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác ? Hãy kể tên 05 công trình tiêu biểu của các nước trên thế giới ?

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm khách quan

1. A

2. B

3. C

4. D

5. Gợi ý:

- Công nhận, ủng hộ, tuân theo.

- Những điều đúng đắn.

- Suy nghĩ, hành vi.

- Chấp nhận, không làm những việc.

II. Tự luận

Câu 1.

- Tôn trọng người khác là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

- Ví dụ: Học sinh tự làm.

Câu 2. 

- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng…

-(Nội dung đầy đủ, chi tiết của phần Tự luận vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm)

 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

 Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải? 

A. Phê phán gay gắt những người có ý kiến khác với mình.

B. Chỉ làm những việc mà mình thích.

C. Chấp hành tốt những quy định chung nơi mình sống, học tập, làm việc.

D. Khi thấy mọi người tranh luận thì im lặng, không đưa ra ý kiến riêng.

Câu 2: Em tán thành thái độ, hành vi nào sau đây?

A. Chỉ thích mặc kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.

B. Thích tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

C. Thích dùng hàng ngoại, không dùng hàng của Việt Nam.

D. Không thích xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.

II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

Câu 1: Có người cho rằng trong một tập thể, cách xử sự khôn ngoan là tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình  và luôn tán thành, làm theo ý kiến của đa số. Vận dụng bài học “Tôn trọng lẽ phải” để nêu ý kiến của em về vấn đề này

Câu 2: Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống

Câu 3: Trong buổi thảo luận về lao động tự giác và sáng tạo ,Loan đã phát  biểu như sau: Chỉ có thể rèn luyện tính tự giác vì đó là phẩm chất đạo đức; còn sự sáng tạo không rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ do bẩm sinh di truyền mà có. Em có đồng ý với ý kiến của Loan không? Vì sao?

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chọn câu C.

Câu 2: Chọn câu B.

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

 Học sinh có những cách diễn đạt khác nhau, nhưng yêu cầu nêu được những ý sau:

 - Không tán thành quan điểm trên       .    

 - Giải thích:    

+ Đó không phải là cách xử sự khôn ngoan mà là thụ động và ích kỉ, chỉ lo cho bản thân mình.

-(Nội dung đầy đủ, chi tiết của phần Tự luận vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)

Khoanh tròn vào câu đúng nhất

Câu 1. Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là?

A. Xây dựng gia đình văn hóa.

B. Xây dựng gia đình hạnh phúc.

C. Xây dựng nếp sống văn hóa.

D. Xây dựng văn hóa.

Câu 2. Chế độ hôn nhân của nước ta là?

A. Bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ.

B. Bình đẳng, một vợ một chồng.

C. Bình đẳng, tiến bộ, một vợ, một chồng.

D. Bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng.

Câu 3. Câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng khuyên chúng ta điều gì?

A. Không chơi với bất kì ai.

B. Chỉ nên chơi với người xấu.

C. Chỉ nên chơi với những người quen biết.

D. Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập được nhiều điều tốt.

Câu 4. Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?

A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.

B. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu.

C. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

D. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em.

Câu 5. Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

A. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

Câu 6. Những quy định , quy ước ở một tập thể, một cộng đồng người ở phạm vi hẹp hơn được gọi là?

A. Liêm khiết.                                           

B. Công bằng.

C. Pháp luật.                                             

D. Kỉ luật.

Câu 7. “Việc Bác Hồ sau 2 năm đi công tác về vẫn nhớ mua vòng bạc cho một em bé ở Pác Bó để làm quà cho em” đã nói lên phẩm chất gì?

A. Tôn trọng lẽ phải.                                              

B. Liêm khiết. 

C. Giữ chữ tín.

D. Trung thực.

Câu 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:

A. Lấy cắp của người khác thành của mình.

B. Bắt chước người khác.

C. Học hỏi những điều tốt ở người khác phát triển thành cái riêng của mình.

D. Chê bai người khác.

Câu 9. Các hành động: Quay cóp trong thi cử, nói chuyện riêng trong giờ vi phạm điều gì?

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm kỉ luật.

C. Vi phạm quy chế.

D. Vi phạm quy định.

Câu 10. Em hãy điền vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài học.

Con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và nghĩa vụ ………………………………………………………………………………….. Nghiêm cấm các con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1. Em hãy nêu biểu hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh? Tại sao cần có tình bạn trong cuộc sống? (2.0 điểm)

-(Nội dung đầy đủ, chi tiết của Đề thi số 3 vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 đề thi Học kì 1 môn GDCD 8 năm 2020 Trường THCS Khai Quang. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Chúc các em học tập tốt !

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu cùng chuyên mục sau đây:

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON