YOMEDIA

Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 8 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Hà Huy Tập

Tải về
 
ZUNIA12

Nhằm giúp các em học sinh rèn luyện và ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 môn Hóa học 8 sắp tới, HOC247 giới thiệu đến các em Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 8 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Hà Huy Tập bao gồm các câu hỏi ôn tập và đáp án hướng dẫn chi tiết. Hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho các em trong quá trình học tập. Hãy truy cập ngay hoc247.net để thử sức với những đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 hot nhất nhé!

ANYMIND360

 

TRƯỜNG THCS

HÀ HUY TẬP

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2022-2023

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Tính chất nào cho biết chất đó là tinh khiết?

A. Không tan trong nước.                                      

B. Không màu , không mùi

C. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định.            

D. Có vị ngọt, mặn hoặc chua.

Câu 2. Phép lọc được dùng để tách một hỗn hợp gồm:

A. Muối ăn với nước                                               

B. Muối ăn với đường

C. Đường với nước                                                 

D. Nước với cát

Câu 3. Để chỉ hai phân tử hyđrô ta viết :

A. 2H2                         

B. 2H                        

C. 4H                        

D. 2H3

Câu 4. Công thức của đơn chất là :

A. K2O                      

B. CO                                

C. O3                          

D. Ca(OH)2

II. Tự luận

Câu 1:

a. Các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Zn, 2 CaCO3

b. Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau:Hai phân tử oxi, sáu phân tử nước

Câu 2: Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất gồm:

a. Cu (II) và Cl (I)

b. Mg (II) và nhóm PO4 (III)

Câu 3: Có 1 hỗn hợp rắn gồm: lưu huỳnh, muối ăn, bột sắt. Hãy nêu phương pháp tách hỗn hợp trên và thu mỗi chất ở trạng thi riêng biệt (dụng cụ hoá chất coi như đầy đủ).

Câu 4: Cho biết :

- Công thức hóa học của nguyên tố A với Cl là: ACl3

- Công thức hóa học của nguyên tố P với B là: P2B5

(Với A, B là những nguyên tố chưa biết)

a. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất gồm A liên kết với B

b. Xác định A, B biết rằng:

- Hợp chất ACl3 có phân tử khối là:133,5 (đvC )

- Hợp chất P2B5 có phân tử khối là: 142 (đvC )

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

C

D

A

C

 

II. Tự luận

Câu 1

a. Năm nguyên tử kẽm

    Hai phân tử canxi cacbonat

b. 2O2

    6H2O

Câu 2

a. CuCl2

    PTK: 64 + ( 35,5.2) = 135 đ. V. C

b. Mg3(PO4)2

    PTK: (24 x 3)+ 2[31 + (16 x 4)] = 262

Câu 3

- Dùng nam châm hút sắt.

- Hỗn hợp còn lại gồm S và muối ăn. Hòa tan hỗn hợp vào nước, ta thấy:

+ S có màu vàng nổi lên.

+ Muối ăn tan trong nước.

- Đem hỗn hợp lọc qua giấy lọc:

+ S bám trên giấy lọc g Sấy khô.

+ Nước muối gĐun nóng gThu được muối ăn.

Câu 4

a. Xác định được công thức: A2B3

b.

Xác định A

A + (3 x 35,5) = 133,5

A = 27 đ. v. C.

Vậy A là nguyên tố nhôm (Al)

 Xác định B:

( 2 x 31) + 5B=142

 B = 16 đvC

Vậy B là nguyên tố oxi (O)

2. ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong mọi nguyên tử đều có

A. Số electron bằng số proton;     

B. Số proton bằng số nơtron;    

C. Số nơtron bằng số electron;     

D. Số proton bằng số electron và bằng số nơtron.

Câu 2. Cách viết 2H2O chỉ ý

A. Hai nguyên tử nước;

B. Hai phân tử nước;

C. Hai nguyên tố hiđro và một nguyên tố oxi;

D. Một phân tử hiđro và một phân tử oxi.

Câu 3. Cho các chất có công thức hoá học sau:

1. H2O        2. NaCl         3. H2         4. Cu          5.O3          6. CH4        7. O2

 Nhóm chỉ gồm các đơn chất là

 A. 1;3;5;7                 

B. 1;2;4;6              

C. 2;4;6;7             

D. 3;4;5;7

Câu 4. Cho biết công thức hoá học chung của hợp chất AxBy, trong đó A có hoá trị a và B có hoá trị b.

Theo quy tắc hoá trị ta có

A. x.y =  a.b                                       

B. a.x= b.y             

C. a.y = b.x                                        

D. Cả A, B, C đều đúng.

II. TỰ LUẬN

Bài 1.

a) Tính hoá trị của Fe và N trong các hợp chất sau:  Fe2O3; NH3.

b) Tính hoá trị của Cu trong hợp chất: Cu(NO3)2 biết nhóm NO3 có hoá trị I.

Bài 2. Lập công thức hoá học rồi tính phân tử khối của các hợp chất có thành phần như sau:

a) C (IV) và O.

b) Cu (II) và NO3 (I)

Bài 3.

Cho biết phân tử X2 nặng gấp 16 lần phân tử khí hiđro.

Hỏi nguyên tử X thuộc nguyên tố hoá học nào?

---(Để xem đáp án của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho CTHH của 1 số chất:

a. Dãy nào sau đây là đơn chất?

A. SO2, CO2, N2.

B. N2, O2, ,Cl2.

C. N2, SO3, NH3.

D. SO2, O2, SO3

b. Dãy nào sau đây là hợp chất?

A. NaCl, CuO, MgCO3.

B. O3, H2, H2O, NaCl.

C. H2O, CuO, O3, FeCl2.

D. Fe, Cl2, NaOH, H2SO4.

Câu 2: Khối lượng của một nguyên tử Mg là

A. 3,9852.10-24 g.      

B. 3,9852.10-25g.     

C. 3,9852.10-23g.       

D. 39852.10-26g.

Câu 3: Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

A. Bay hơi .             

B. Chưng cất.              

C. Lọc.                      

D. Chiết.

Câu 4: Hợp chất X tạo thành thành từ 9O, 1Al và 3N. Công thức đúng của X là

A. Al3NO9.              

B. Al3N1O9.               

C. Al(N3O3)3.            

D. Al(NO3)3.

Câu 5: Công thức hóa học của đá vôi là CaCO3. Hãy chọn câu trả lời đúng:

A. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Ca, C , O tạo nên.

B. Hợp chất trên có phân tử khối là 68 đvC.

C. Hợp chất trên do 1 nguyên tố Ca, 1 nguyên tố C, 3 nguyên tố O tại nên.

D. Hợp chất trên do 3 nguyên tố Ca, C, O tạo nên.

Câu 6: Trong số những quá trình kể dưới đây

1. Quả bóng bay bay trên trời rồi nổ tung.

2. Mùa hè thức ăn bị ôi thiu

3. Đốt nến cháy sinh ra khí CO2 và hơi nước

4. Cồn bị bay hơi.

5. Than cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic.

6. Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho không khí

Đâu là hiện tượng hóa học ?

A. 1,2,3,6.                   

B. 2,3,5,6.                    

C. 2,4,5,6.               

D. 1,2,3,5.

Câu 7: Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

1. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

2. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.

3. Khi nung nóng đá vôi ( canxi cacbonat) thì thấy khối lượng giảm đi.

4. Dây tóc trong bóng đền điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua.

5. Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực tan dần.

A. 1,2,3.                      

B. 1,2,4,5 .                    

C. 1,4,5.                     

D. 1,3,4,5.

II. Tự luận

Câu 1: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất sau:

a. Canxi oxit, biết phân tử có 1Ca và 1O.

b. Đồng sunfat, biết phân tử có 1Cu, 1S và 4O.

Câu 2: Lập CTHH của hợp chất có phân tử gồm:

Al(III) lần lượt kết hợp với : Cl(I), SO4(II).

Câu 3: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO, H2Y

a. Lập CTHH cho hợp chất chứa 2 nguyên tố X và Y

b. Xác định X, Y biết:

- Hợp chất XO có phân tử khối là 72 đvC

- Hợp chất H2Y có phân tử khối là 34 đvC

Câu 4: Vô ý đổ giấm( axit axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên.

a. Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra? Điều kiện của phản ứng trên là gì?

b. Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit.

---(Để xem đáp án của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 8 có đáp án năm 2022-2023 Trường THCS Hà Huy Tập. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON