YOMEDIA

Bộ 2 đề kiểm tra Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Huệ có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 2 đề kiểm tra Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Huệ, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt để làm bài thi đạt kết quả cao. 

Trường THCS Nguyễn Huệ

KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG III

Thời gian: 45 phút

  Đề 1                          Họ và tên:..........................................Lớp 8

   Điểm

                                    Lời phê của cô giáo

 Phần trắc ngiệm (3điểm

Câu 1: Tam giác MNP có IK // MP. Đẳng thức nào sau đây là sai ?

A)   \(\frac{{MN}}{{IM}} = \frac{{PN}}{{KP}}\)          B)  \(\frac{{MN}}{{IN}} = \frac{{PN}}{{KN}}\)                C)  \(\frac{{MI}}{{IN}} = \frac{{PK}}{{KN}}\])               D) \(\frac{{MN}}{{IM}} = \frac{{NK}}{{KP}}\)

Câu 2: Độ dài x trong hình 2 có MI // NQ là:

A)  2,5                          B)  2,9                                 C)  4                               D)  3,2

Câu 3:Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A)    \(\frac{{MN}}{{MK}} = \frac{{NK}}{{KP}}\)       B) \(\frac{{MN}}{{KP}} = \frac{{MP}}{{NP}}\)                 C)   \(\frac{{MK}}{{MP}} = \frac{{NK}}{{KP}}\)          D)  \(\frac{{MN}}{{NK}} = \frac{{MP}}{{KP}}\)

Câu 4: Trong hình 4, DMNP vuông tại M và MH là đường cao. Có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ?

A) Một cặp                B) Hai cặp                          C)  Ba cặp                  D) Bốn cặp.

Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong hai phát biểu sau:

A   Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau

B   Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

Câu 6: ABC có AB = 4cm, BC = 6cm, AC = 5cm, MNP có MN = 3cm, NP = 2,5cm, PM = 2cm thì  \(\frac{{{S_{MNP}}}}{{{S_{ABC}}}}\) là:

A     2                          B   4                                C                           D   

II.Tự luận:(7đ)   Bài tập: Cho tam giácABC vuông tại A (AC > AB). Kẻ tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Từ C hạ đoạn thẳng CD vuông góc với tia phân giác BE (D thuộc tia BE).

            a) Chứng minh tam giác BAE đồng dạng với tam giác CDE .Suy ra: AB.DE = CD.AE

          b) Chứng minh góc EBC bằng góc ECD

            c) Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính EC, AE, BD.

Đề 2

 Phần trắc ngiệm (3điểm

Câu 1: Tam giác ABC có IK//BC Đẳng thức nào sau đây là sai ?

A) \(\frac{{AB}}{{IB}} = \frac{{AC}}{{KC}}\)           B)  \(\frac{{AB}}{{IA}} = \frac{{AC}}{{KI}}\)                     C)   \(\frac{{AI}}{{IB}} = \frac{{AK}}{{KC}}\)                 D) \(\frac{{AB}}{{IA}} = \frac{{AC}}{{KA}}\)

Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là:

A)  5                           B)  6                                     C)   7                                D)  8

Câu 3:Trong hình 3, AK là phân giác của góc BAC. Đẳng thức nào sau đây đúng ?

A) \(\frac{{KA}}{{AB}} = \frac{{CK}}{{AC}}\)               B) \(\frac{{KA}}{{KC}} = \frac{{AC}}{{AB}}\)                 

 C)  \(\frac{{BK}}{{KC}} = \frac{{AB}}{{AC}}\)         D)  \(\frac{{AC}}{{AB}} = \frac{{KB}}{{KC}}\)

Câu 4: Trong hình 4, DABC vuông tại A và AH là đường cao. Có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ?

A) Một cặp                B) Hai cặp                           C)  Ba cặp                  D) Bốn cặp.

Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong hai phát biểu sau:

A) Tam giác ABCđồng dạng với tam giác MNP theo tỷ số k thì tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số .

B)  Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau.

Câu 6: ABC đồng dạng với tam giác MNP với tỷ số k = \(\frac{1}{3}\), khi đó \(\frac{{{S_{MNP}}}}{{{S_{ABC}}}}\) là:

   A) 3                  B)  \(\frac{1}{3}\)                 C)   9                           D) \(\frac{1}{9}\)

II.Tự luận:(7đ)

Bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC =15cm, AB= 8cm. Kẻ đường cao AH.

 a) Chứng minh DABC đồng dạng với DHBA. Suy ra AB2 = BH.BC

 b) Tính :  BC, HB, HC.( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai )

 c) Vẽ phân giác AD của tam giác ABC.Chứng minh điểm H nằm giữa hai điểm B và D                                                   

 ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm khách quan: (3đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án đề 1

Đáp án đề 2         

D

 

  B

C

 

   D

D

 

  C

C

 

   C

B

 

   A

D

 

   C

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Bộ 2 đề kiểm tra Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Huệ các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Bộ 2 đề kiểm tra Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Huệ có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA