YOMEDIA

Bộ 2 đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Trần Phú

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức trước khi bước vào những bài kiểm tra 1 tiết. HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 2 đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Trần Phú. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương 3 Hình học 8. Mời các em cùng tham khảo!

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

- Định lí Talet …

5

   

0,5    

 

3

   

0,5    

1b

   

1    

 

 

3

 

2

 

- Tính chất đường phân giác

 

 

2

  

         0,5    

 

 

 

1

 

0,5

 

- Tam giác đồng dạng và các trường hợp đồng dạng (ứng dụng)

1

   

0,5    

1a, 2a

   

2    

4

  

        0,5    

2b

   

1,5    

 6

   

0,5    

2c

   

1,5    

7

 

              6,5                    Hình vẽ:                

Tổng cộng

4                

                 3

5

                  4

2

2

Hình vẽ:              

11

            10

                 
 

 

B. NỘI DUNG ĐỀ :

Trường THCS Trần Phú

Họ và tên: …………………………………………….

Lớp:  …..                              ĐỀ 1

KIỂM TRA MỘT TIẾT

MÔN: HÌNH HỌC 8

(Chương III)

Năm học:  2018 - 2019

 

ĐIỂM:

 

 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )

Câu 1: Nếu hai tam giác ABC và DEF có \(\hat A = \hat D,\hat C = \hat E\)  thì:

A. \(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)DEF               B. \(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)EDF               

C. \(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)DFE                D. \(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)FED

Câu 2: Trong hình dưới đây (BÂD= DÂC). Tỉ số \(\frac{x}{y}\) bằng:

A.  \(\frac{3}{5}\)                   B. \(\frac{5}{3}\)                       C.  \(\frac{2}{3}\)                     D. \(\frac{3}{2}\)

 

Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 3dm. Câu nào sau đây đúng:

A. \(\frac{{AB}}{{CD}} = 2\)                  B. \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{1}{5}\)                 C. \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{1}{4}\)                  D. \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{1}{3}\)

Câu 4: Cho \(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là:

               A. 1/2                        B. 2                             C . 3                            D. 18 

Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB

A. \(\frac{{AB}}{{DE}} = \frac{{AD}}{{BE}}\)

B. \(\frac{{AB}}{{BC}} = \frac{{DE}}{{DC}}\)

C. \(\frac{{AB}}{{BE}} = \frac{{DE}}{{CE}}\)

D. \(\frac{{AB}}{{DE}} = \frac{{AC}}{{BC}}\)

 

Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là:

A. x = 3

B. x = 4

C. x = 3,5

D. x = 5

 

II. TỰ LUẬN (7đ):

Bài 1: Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BM và CN.

a) Chứng minh: BM = CN 

b) Chứng minh: NM // BC

Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.

a) Chứng minh: \(\Delta\)AHB ~  \(\Delta\)BCD  

b) Chứng minh: AD2 = DH .DB

c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH.

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Bộ 2 đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Trần Phú các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Bộ 2 đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 8 năm 2019 Trường THCS Trần Phú. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA