RANDOM

Bài tập trắc nghiệm môn Marketing căn bản - ĐH Kinh tế

Tải về
IN_IMAGE

HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm môn Marketing căn bản của trường ĐH Kinh tế. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 
 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN MARKETING CĂN BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Câu 1: Nhu cầu là gì ?

A.Là cảm giác  thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được

B. Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể

C. Là mong muốn được kèm them điều kiện có khả năng thanh toán

D. Tất cả các phương án trên đều đúng

  Đ/a:a

Câu 2: Nhu cầu của con người có đặc điểm gì ?

A.  Đa dạng phong phú và luôn biến đổi

B.  Đa dạng phong phú và luôn cố định

C. Cụ thể và luôn biến đổi

D.  Cả A và C

Đ/a :a

Câu 3: Hàng hóa là gì ?

A. Là những  thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn ng ười  sản xuất

B. Là những  thứ có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người tiêu dùng

C. Cả  A và B

D.  Tất cả đều sai

  Đ/a : b

Câu 4: Theo Philip Kotler  thì mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa ở mấy cấp độ ?

A.  3

B.  4

C.  5

D.  6

  Đ/a :a

Câu 5 : Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa  đuơc thể hiện ở

A. Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn một phần

B. Nhu cầu cụ thể ko được thỏa mãn

C. Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn hoàn toàn

D. Tất cả diều sai

  Đ/a :d

Câu 6: Trao đổi là gì :

A Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 phía mong muốn

B. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 ko mong muốn

C. Là  hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà chỉ có 1 bên mong muốn

D. Cả A và C

  Đ/a :a

Câu 7: Trao đổi cần có mấy điều kiện

A.  2

B.  3

C.  4

D.  5

  Đ/a  c

Câu 8: Để thực hiện giao dich người ta cần các điều kiện nào

A. Hai vật có giá trị

B. Thỏa thuận các điều kiện giao dich

C. Thời gian và địa điểm được thỏa thuận

D.  Tất cả các phương án trên

Câu 9 : Thị trường là gì?

A. Là một tập hợp những người mua hang hiện có và sẽ có

B. Là một tập hợp những người bán hang hiện có và sẽ có

C. Là một tập hợp những người sản xuất hiện có và sẽ có

D. Tất cả các phương án trên

  Đ/a A

Câu 10: Câu 10 Marketing là ?

A.  là hoạt động của con người nhằm thỏa mãn các nhu cầu thông qua trao đổi

B. Là một quá trình mà ở đó cấu trúc nhu cầu về hang hóa và dịch vụ được dự đoán và được thỏa mãn thong qua một quá trình bao gồn nhận thức thúc đẩy và phân phối

C. Là sự dự đoán ,sự quản lý ,sự điều chỉnh và sự thỏa mãn nhu cầu thong qua quá trình trao đổi

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Quản lý Marketing là ?

A. Là một quá trình phân tích xây dựng,thực hiện và kiểm tra

B. Là một quá trình quản lý và kiểm tra

C. Là một quá trình phân tích ,quản lý và kiểm tra

D. Cả a và b

  Đ/a a

Câu 12: ND của quản lý marketing gồm

A Quản lý hiện trạng cầu

B Quản lý các loại hình chiến lược và hẹ thống marketing hỗn hợp

C Quan niêm quản lý Marketing

D Tất cả các phương án trên

Câu 13: Theo Philip Kotler có mấy quan niệm cơ bản tạo cơ sở cho quá trình quản lý Marketing ở các DN

A  3

B  4

C  5

D  6

  Đ/a  c

Câu 14:  Theo Philip Kotler quan niệm cơ bản tạo cơ sở cho quá trình quản lý Marketing ở các DN gồm:

A Hoàn thiện SX và hàng hóa

B. Gia tăng nỗ lục TM

C. Quan niệm Marketing và quan niệm marketing đạo đức xã hội

D. Tất cả các phương án trên

Câu 15:  Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui "Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã tối " Câu ngạn ngữ này muốn nói đến quan niệm nào ?

A Quan niệm Marketing

B Quan niệm hoàn thiện SX

C Quan niện gia tăng  nỗ lực TM

D Quan niệm hoàn thiện hang hóa

  Đ/a D

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Bài tập trắc nghiệm môn Marketing căn bản - ĐH Kinh tế, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

Tư liệu nổi bật tuần

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)