ON
ADMICRO

3 đề thi Hoc kì 2 môn Vật Lý lớp 8 có lời giải và đáp án chi tiết năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Tuyển tập các đề thi Hoc kì 2 môn Vật Lý lớp 8 năm 2017 có lời giải và đáp án chi tiết được sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS , với lời giải và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận. Hi vọng Bộ đề sẽ giúp các em ôn tập tốt và củng cố lại kiến thức chương trình Vật lý lớp 8, chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 8

Đề tham khảo số 1

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 8

(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

I.  Trắc nghiệm. (3đ).

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất  trong các câu sau:

Câu 1: Trong các đơn vị sau đây , đơn vị nào là không phải đơn vị của Công suất ?

A. W .                         B. kW .                                   C. kW.h .                                D. J/s

Câu 2:  Trong các vật sau đây ,vật nào không có thế năng ?

A. Viên đạn đang bay ;                        

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất .

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang ;

D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất

Câu 3: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3nước ,ta thu được một hỗn hợp rượu – nước có thể tích là :

A. Bằng 100cm3;                              B. Lớn hơn 100cm3;

C. Nhỏ hơn 100cm3;                         D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn100cm3

Câu 4:  Nhiệt dung riêng của một chất cho biết gì ?

 1. Cho biết Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 10C.

 2. Cho biết Nhiệt năng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 10C.

 3. Cho biết Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1m3 chất đó tăng thêm 10C.

 4. Một câu trả lời khác 

Phần II: Tự luận (7,0đ)

Câu 1( 1,5 đ ) Định nghĩa công suất. Viết công thức tính công suất, giải thích các đại lượng và nêu đơn vị từng đại lượng.?

Câu 2:  ( 1,5 đ ) Cần nhiệt lượng bao nhiêu để đun nóng 5 lít nước từ 20oC lên 80oC? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

Câu 3:  ( 2 đ ) Khi pha nước chanh đá ,ta nên bỏ đường vào nước rồi khuấy đều trước lúc bỏ nước đá hay bỏ đường vào nước đá khuấy đều trước lúc đổ nước ? Tại sao ?

Câu 4:   ( 2 đ ) 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

I.Trắc nghiệm .(3đ)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

C

B

A

C

A

Phần II: Tự luận (7,0đ)

Câu 1 :( 1,5 đ )

 • Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. ( 0,5 đ )

 • Công thức tính công suất:    P = A/t    ( 0,5 đ )

 • Trong đó,  ( 0,5 đ )

  • A là công thực hiện được, đo bằng jun (J)

  • t là thời gian, đo bằng giây (s)

  • P là công suất, đo bằng Oát (W).

Câu 2: 

Giải:

 • Nhiệt lượng của nước cần thu vào để nóng lên:

Q = m .c (t2 – t1)  ( 0,5 đ ) = 5. 4 200 (80 – 20) ( 0,25 đ ) = 1260 000 (J) ( 0,25 đ )

Đề tham khảo số 2

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 8

(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

I.Trắc nghiệm .(3đ)

Chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu nước có thể tích:

A. Bằng 100cm3                            B. Nhỏ hơn 100cm3

C. Lớn hơn 100cm3                       D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3

Câu 2:  Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Khối lượng.                                                                     

B. Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất.

C. Trọng lượng riêng.                                            

D. Khối lượng và vận tốc của vật.

Câu 3: Đơn vị công cơ học là:

A. Jun (J)                    B. Niu tơn (N)                      C. Oat (W)                             D. Paxcan (Pa)

Câu 4: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh hơn thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

A. Nhiệt độ.                              B. Thể tích.                    C. Nhiệt năng.                    D. Khối lượng.

III. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống : (1 điểm)

a) Phương trình cân bằng nhiệt được viết dưới dạng ……………………………………

b) Nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.k có nghĩa là ………………………………………………

III. Tự luận (6 điểm)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2

I.Trắc nghiệm .(3đ)

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

B

A

D

C

C

III. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống : (1 điểm)

III. Tự luận (6 điểm)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Đề tham khảo số 3

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 8    

 (Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

I. Lý thuyết: ( 4đ )

Câu 1. Cơ năng của một vật là gì ? Nó gồm những dạng nào ? (1đ)

Câu 2. Viết công thức tính công suất của một vật ( Chú thích các đại lượng và đơn vị) ? (1đ)

Câu 3. Các cách làm biến đổi nhiệt năng của một vật ? (0,5đ)

Câu 4. Những hình thức truyền nhiệt chủ yếu ? Các hình thức đó xảy ra chủ yếu trong môi trường nào ? (1,5đ)

II. Bài tập: (6đ)

Câu 5. Ngựa kéo xe với lực 80N đi được 3km trong 1200s. Tính công suất của ngựa ? (1đ)

Câu 6. Tại sao, thả đường vào nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt ? (1đ)

Câu 7. (3đ)

Câu 8. (1đ)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

I. Lý thuyết: ( 4đ )

Câu 1. Vật có khả năng sinh công ta nói vật có cơ năng. Cơ năng của vật bằng tổng thế năng và động năng, cơ năng của vật gồm 2 dạng thế năng và động năng  (1đ)

Câu 2. (1đ)

 • Công thức tính công suất :

P = A /t

 • Với :   P: Công suất(W) (1đ)

                     A : Công (J)

                     t : Thời gian (giây)

Câu 3. Có hai cách làm biến đổi nhiệt năng của một vật là thực hiện công và truyền nhiệt. (0,5đ)

Câu 4.

 • Những hình thức truyền nhiệt chủ yếu là : Đối lưu, dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt . (0,75đ).

 • Hình thức dẫn nhiệt xảy ra chủ yếu trong môi trường chất rắn (0,25 đ)

 • Hình thức đối lưu xảy ra chủ yếu trong môi trường chất lỏng và khí (0,25đ)

 • Hình thức bức xạ nhiệt xảy ra chủ yếu trong môi trường chân không (0,25đ)

 

Trên đây là phần trích một phần câu hỏi trong đề thi Học kì 2 của một số đề thi Hoc kì 2 môn Vật Lý lớp 8 chọn lọc có lời giải và đáp án chi tiết .

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi học kì sắp tới.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài  liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1