Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 43 Thực hành - Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện

90 phút 5 câu 4 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):