Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 25 Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được

90 phút 5 câu 11 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 17265

  Hàn áp lực là gì ?

  • A. Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung nóng tới trạng thái chảy
  • B. Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo sau đó dùng lực ép chúng kết dính lạ với nhau
  • C. Chi tiết được hàn ở thể rắn, thiếc hàn được nung nòng chảy làm dính kết kim loại với nhau
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 17266

  Hàn nóng chảy là gì ?

  • A. Thiếc hàn được nung nòng chảy làm dính kết kim loại với nhau
  • B. Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo
  • C. Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung nóng tới trạng thái chảy
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 17267

  Mối ghép bằng đinh tán thường dùng khi nào ?

  • A. Vật liệu tấm ghép không được hàn hoặc khó hàn
  • B. Mối ghép phải chụi được nhiệt độ cao
  • C. Mối ghép phải chịu được lực lớn
  • D. Cả 3 trường hợp trên
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 17268

  Mối ghép tháo được là: 

  • A. Mối ghép hàn
  • B. Mối ghép bằng đinh tán
  • C. Mối ghép ren
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 17269

  Ưu điểm của mối ghép hàn so với mối ghép bằng đinh tán là: 

  • A. Thời gian ngắn
  • B. Tiết kiệm vật liệu
  • C. Chịu lực tốt
  • D. Đáp án A và B