• Câu hỏi:

  Hàn nóng chảy là gì ?

  • A. Thiếc hàn được nung nòng chảy làm dính kết kim loại với nhau
  • B. Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo
  • C. Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung nóng tới trạng thái chảy
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung nóng tới trạng thái chảy

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC