AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mối ghép tháo được là: 

  • A. Mối ghép hàn
  • B. Mối ghép bằng đinh tán
  • C. Mối ghép ren
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Mối ghép tháo được: mối ghép ren
  • Mối ghép không tháo được: mối ghép hàn, mối ghép bằng đinh tán
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>