Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 21 Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình

90 phút 5 câu 4 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):