ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 3 Bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Các số có năm chữ số (tiếp theo) về Các số có năm chữ số (tiếp theo)​​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Tám mươi chín nghìn không trăm mười ba.
  • B. Tám mươi chín nghìn không mười ba.
  • C. Tám mươi chín không trăm mười ba.
  • D. Tám chín không một ba
  • A. Năm ba nghìn bốn trăm hai mươi
  • B. Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi
  • C. Năm mươi ba nghìn bốn hai không
  • D. Năm ba bốn hai không
   
   
  • A. 6000
  • B. 51000
  • C. 5100
  • D. 60000
  • A. 7000
  • B. 70000
  • C. 700
  • D. 7
  • A. 6006
  • B. 60600
  • C. 66000
  • D. 6600
  • A. 6000
  • B. 4000
  • C. 6200
  • D. 4200
  • A. 3000
  • B. 2000
  • C. 4000
  • D. 0
  • A. 2000
  • B. 0
  • C. 1000
  • D. 3000
  • A. 3000
  • B. 4000
  • C. 2000
  • D. 1000
 • Câu 10:

  Tính: (7000 – 3000) ⨯ 2

  • A. 4000
  • B. 8000
  • C. 2000
  • D. 1000
 

 

YOMEDIA
1=>1