YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 21 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 2 trang 21 VBT Toán 3 tập 1

Tìm x: 

a) \( x \times 5 = 40\)

b) x : 4 = 5

c) x – 4 = 6

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(x \times 5 = 40 \)

           x = 40 : 5 

            x = 8 

b) x : 4 = 5 

      \( x = 5 \times 4 \)

       x = 20

c) x - 4 = 6 

         x = 6 + 4

         x = 10

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 21 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON