ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Phương trình tích - Đại số 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Toán 8 Chương 3 Bài 4 Phương trình tíchcác em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (412 câu):

 • Nguyễn Vân Cách đây 2 năm

  Phân tích thành nhân tử

  9x2-y2+10ym-25m2

  31/12/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  thuy tien Cách đây 2 năm

  So sánh A= 3.(22+1)(24+1)(28+1)(216+1) với B=232

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 2 năm

  . Phân tích đa thức thành nhân tử: (bằng phương pháp tách hạng tử)

  a) 8x- 2x - 1

  b) x- y2 +10x - 6y + 16

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  cho a^2-b^2=4c^2 .CMR:

  (5a-3b+8c)(5a-3b-8c)=(3a-5b)^2

  GIẢI NHANH GIÚP NHA CẦN GẤP

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan Cách đây 2 năm

  cho x y z là 3 số thỏa mãn :

  x^2+2y^2+z^2-2xy-2y+2z+2=0

  tính giá trị biểu thức 

  A=x^2016+y^3+z^2017

  giải giùm nha các thánh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ;

   

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn Cách đây 2 năm

  Bài 1: Tính nhẩm

  (873+373) / (124)-87.37

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 2 năm

  Baì 1: Nếu quy tắc nhân với 1 số để biến đổi các phương trình 

  baid 2:Nêu nội dụng định lí ta-lét và ta-lét đảo

  bài 3:Giair các phương trình sau:

   x+1/3x-1=x+3/3x+2 (/ là phân số nha)

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 2 năm

  giải pt: a, (x2-25)-(x-5)2=0

             b,     x3-4x2-9x+36=0

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 2 năm

  1, Cho x2+y2+z2<=3  (x,y,z>0)

  Tìm GTNN của P=1/(xy+1)+1/(yz+1)+1/(xz+1)

  2, Giải pt nghiệm nguyên: 

      x(x+1)=y(y+1)(y2+2)

  31/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 3 năm

   các bạn xem hộ minh bài này với minh giải được một đoạn thi bí

  \(\begin{array}{l} {x^3} + 4x - 5 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 5} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x - 1 = 0\\ {x^2} + x + 5 = 0 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 1\\ {x^2} + x + 5 = 0 \end{array} \right. \end{array}\)

  cái còn lại minh không biế giai

   

  24/07/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 3 năm

   tìm nghiệm  nguyên của phương trình x + xy + y + 2 =0

  Bạn nào tốt bụng chỉ mình bài này với, minh không biết giải sao

   

  24/07/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 4 năm

  Có thí chủ nào biết giải bài này không? Giúp tại hạ  với !!!

  Giải phương trình :

  \(8{\left( {x + \frac{1}{x}} \right)^2} + 4{\left( {{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^2} - 4{\left( {{x^2} + \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^2}\left( {x + \frac{1}{x}} \right) = {(x + 4)^2}\)

  09/09/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1