ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 10 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 2 trang 10 VBT Toán 2 tập 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: 4 × 5 + 10=20 + 10=30

a) 4 × 6 + 6 = ....... = .......

b) 4 × 7 + 12 = ...... = ......

c) 4 × 9 + 24 = ..... = ......

d) 4 × 2 + 32 = ..... = .....

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 4 × 6 + 6 = 24 + 6 = 30

b) 4 × 7 + 12 = 28 + 12 = 40

c) 4 × 9 + 24 = 36 + 24 = 60

d) 4 × 2 + 32 = 8 + 32 = 40

 

-- Mod Toán 2 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 10 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1