YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 61 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 1 trang 61 VBT Toán 2 tập 2

Điền dấu  > ; <  hoặc = thích hợp vào chỗ trống.

102.....103     102.....102

104.....103     109.....110

107.....106     107.....108

101.....102     100.....100

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

102 < 103      102 = 102

104 > 103      109 < 110

107 > 106      107 < 108

101 < 102      100 = 100

-- Mod Toán 2 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 61 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF