YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 3 VBT Toán 2 tập 2

Bài tập 1 trang 3 VBT Toán 2 tập 2

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 

3 + 3 = 6

3 x 2 = 6

c) 2 + 2 + 2 + 2 = 8

……………………

d) 6 + 6 + 6 = 18

……………………

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 4 × 3 = 12

b) 5 × 4 = 20

c) 2 × 4 = 8

d) 6 × 3 = 18

-- Mod Toán 2 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 3 VBT Toán 2 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON