YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 18 VBT Toán 1 tập 1

Giải bài 4 trang 18 VBT Toán 1 tập 1

>, <, =?

6…5 3…6 6…1 3…3
6…4 6…3 4…2 3…5
6…2 6…6 2…6 3…4
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

6 > 5 3 < 6 > 1 3 = 3
6 > 4 6 > 3 4 > 2 3 < 5
6 > 2 6 = 6 2 < 6 3 < 4

-- Mod Toán 1 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 VBT Toán 1 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON