YOMEDIA
ZUNIA12

Luyện tập 1 trang 85 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Luyện tập 1 trang 85 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm.

2. Chương trình máy tính là một bản môt tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào.

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã học về thuật toán, cấu trúc tuần tự để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

1. Chương trình máy tính là một bản tường thuật các việc máy tính cần làm

=> Sai, chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình.

2. Chương trình máy tính là một bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình => Đúng.

3. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi không có bước nào giống bước nào

=> Đúng.

4. Thuật toán có cấu trúc tuần tự khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê trong mô tả thuật toán => Đúng.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Luyện tập 1 trang 85 SGK Tin học lớp 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF