YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập hoạt động 1 trang 16 SGK Tin học 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập hoạt động 1 trang 16 SGK Tin học 6 Chân trời sáng tạo

1. Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ.

2. Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó?

3. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng. 

Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?

A. Có nhiều thành viên.

B. Chia sẻ tài nguyên.

C. Kết nối các thành viên.

D. Có nhiều đường cắt nhau.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

- Nắm vững các kiến thức về đặc điểm của mạng lưới

- Đặc điểm chung của các mạng lưới là:

+ Kết nối: Nếu một đoạn đường bị sạt lở  thì giao thông sẽ bị ngưng trệ. Điều đó, mạng đường có nghĩa là mạng sẽ chỉ hoạt động nếu mạng được kết nối. 

+ Chia sẻ: Đường giúp em đi đến trường, đường cũng giúp các bạn khác đến trường. Điều đó có nghĩa là mạng chia sẻ tài nguyên cho nhiều người.

+ Hai hay nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau tạo thành một mạng máy tính.

Lời giải chi tiết

1. Một số mạng lưới như: mạng giao thông đường thủy, mạng giao thông đường sắt, mạng điện thoại..

2. Vật được vận chuyển trên mạng lưới đó là:

-Trong mạng lưới sông ngòi là: nước.

-Trong mạng ống nước là: nước.

Mạng mạng điện thoại là: thông tin, sự kết nối.

3. Tất cả các đáp án đều đúng

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập hoạt động 1 trang 16 SGK Tin học 6 Chân trời sáng tạo HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON